Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Grift Jachtlaan/Europaweg

De Grift wordt aangelegd langs de Jachtlaan en verbreed langs achterkanten van woningen aan de Hilde.

Mijn Apeldoorn

Dit deel van de Grift is afgerond in 2014. Het project is opgenomen in het Regiocontract. Provincie Gelderland heeft daarom financieel bijgedragen aan de realisatie van dit project.

De beek is vrijwel geheel bovengronds aangelegd. Om hiervoor ruimte te maken moest een geluidswal gedeeltelijk worden verschoven. Zowel de Eendrachtspreng als de Beek in het Orderveen en de Rode beek monden uit in dit beektraject.

De Grift biedt hier veel ruimte aan regenwater. De beek is voor een deel in een accoladeprofiel aangelegd. Dat wil zeggen dat aan weerszijden van de beek een soort van kleine uiterwaarden zijn aangelegd, die bij veel water kunnen overstromen. Dat is van belang omdat in dit beektraject het water van meerdere beken bij elkaar komt en door deze inrichting kunnen de pieken in de afvoer van het water richting centrum worden afgevlakt. Ook het verhard oppervlak in de directe omgeving is afgekoppeld en onder het kruispunt Jachtlaan/Eendrachtstraat is ondergronds een overloop van regenwater van een woonbuurt iets verderop aangesloten.

Naast de Grift zijn schrale bermen gemaakt die tot een bloemrijke vegetatie zijn ontwikkeld. De vistrap en nieuwe duikers zorgen ervoor dat vissen ook de beken die stroomopwaarts liggen kunnen bereiken. Vlak na de afronding van het project zijn de eerste beekprikken en de ijsvogel al gesignaleerd.

Naast de beek zijn wandel-/fietspaden aanwezig zodat bezoekers en bewoners kunnen genieten van het stromende water.

Meer informatie en downloads

Op dinsdag 13 november 2012 is er een inloopavond geweest. De ontwerper en projectleider van de gemeente waren aanwezig om het plan toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.


  • De Grift met extra ruime voor waterberging. Kinderen spelen direct na de aanleg in de beek.Bekijk een grotere versie
  • De vistrap maakt het voor vissen mogelijk tegen de stroom in het hoogteverschil te overbruggen.Bekijk een grotere versie
  • De Grift met  aanvoerpijpen voor regenwater. Voor wandelaars en fietsers zijn paden langs de beek aangelegd.Bekijk een grotere versie