Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

KoningsbeekDe Koningsbeek is een landelijke beek aan de noordelijke rand van Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

De Koningsbeek heeft vele sprengkoppen die de gracht van het kasteel het Oude Loo en de vele waterpartijen in het park van Koninklijk Paleis Het Loo voeden. Daarnaast diende het water vroeger als energiebron voor de molens. De afgelopen decennia stroomde de beek buiten het paleispark nog slechts voor een deel bovengronds. Nabij het bedrijventerrein Stadhoudersmolen stroomde het water in een ondergrondse leiding. Vanuit het Apeldoorns Waterplan is de Koningsbeek tussen de Zwolseweg en de Grift hersteld, dat is het deel buiten het paleispark.

Wat is het resultaat van het herstel van de Koningsbeek?

In 2013 en 2014 is een brede strook ingericht als beekzone. De beekzone fungeert als overgang tussen de stad Apeldoorn en het landelijke gebied ten noorden daarvan. De Koningsbeek tussen de Zwolseweg en de Grift is helemaal bovengronds gebracht en vormt nu een open waterverbinding van het park van het Loo naar de Grift . De Grift is de hoofdbeek van het bekensysteem in Apeldoorn. De waterstand in de Koningsbeek fluctueert en wordt behalve door de grondwaterstand en de regenval bepaald door het waterbeheer in het paleispark. Naast de beek zijn wadi's aangelegd voor het bergen van regenwater. Hier kan het regenwater in de bodem zakken. In de beek en in de brede zone naast de beek is ruimte voor natuurontwikkeling. In de beek is een vistrap aangelegd, waardoor vissen ook tegen de stroom in het hoogteverschil kunnen overbruggen. De beekzone vormt de verbinding tussen de Veluwe, Natura 2000 gebied, en de Grift. Het agrarisch gebruik in de beekzone is grotendeels gestopt. Van een deel van de grond is de bovenlaag verwijderd, zodat de bodem schraal is en er zich een bloemrijke vegetatie kan ontwikkelen. Het deel nabij de Zwolseweg is wat hoger en is tot stand gekomen als natuurcompensatie project. In het midden fungeren de lagere delen als wadi’s. Op enkele plekken is inheemse beplanting toegevoegd in de vorm van bosplantsoen. Nabij de woonwijk en de school zijn fruitbomen geplant, aantrekkelijk voor insecten, muizen, uilen en natuurlijk mensen. Langs de beek is een pad aangelegd dat veel bestaande paden met elkaar verbindt. Zo is er een mooi wandelgebied ontstaan voor de aangrenzende woonbuurten en het bedrijventerrein.

Meer informatie en downloads

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier. Van de uitvoering van de Koningsbeek vindt u hieronder de pagina met de foto's van de uitvoering.   • Koningsbeek
  • In de wadi naast de beek kan het regenwater infiltreren in de bodemBekijk een grotere versie
  • Planten bloeien volop in de wadiBekijk een grotere versie