Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

OrderbeekDe Orderbeek is tussen het winkelcentrum Orden en de spoorlijn bij de Jachtlaan weer bovengronds aangelegd.

Mijn Apeldoorn

De Orderbeek wordt gefaseerd aangelegd.

  • De realisatie van de Orderbeek tussen de Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan, de projecten Orderbeek winkelcentrum en Orderbeek Oost, is afgerond in 2015.
  • De planning van het herstel van de Orderbeek bij het kazerneterrein Willem III is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op die locatie 
  • In 2019 wordt een haalbaarheidsstudie gedaan waarbij de verbinding tussen de Zuidelijke sprengkoppen van de Driehuizerspreng, het oostelijke deel van de Orderbeek en de Grift wordt verkend.
  • Het herstel van de Orderbeek vanaf de Jachtlaan in oostelijke richting is nog niet ingepland.

Resultaten van de Orderbeek winkelcentrum en Oost

De Orderbeek is bovengronds aangelegd tussen de Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan. Eerst lag hier een ondergrondse leiding. Het eerste stuk van de Orderbeek is opgeleid, dit betekent dat de beek boven het maaiveld in een dijkje ligt. Nabij het parkje bij het winkelcentrum van Orden valt het water met een waterval naar beneden. Hiernaast is een vistrap aangelegd, waardoor vissen ook tegen de stroom in het hoogteverschil kunnen overbruggen. Via het parkje stroomt het water naar de woonstraten, de Frans van Mierisstraat en de Zanderijweg. Delen van de omgeving zijn afgekoppeld en het regenwater kan richting de beek stromen. Langs de beek ligt een voetpad en de huizen en tuinen zijn bereikbaar via bruggen over de beek. Naast de beek is in een ander project een speelplek met water voor kinderen aangelegd. Het laatste deel van de Orderbeek ligt op de locatie van een voormalige sprengkop van de Driehuizerspreng. 

Waarom was er lange tijd geen water in de beek?

De Orderbeek is tussen de Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan bovengronds gebracht. De nieuwe beek is aangelegd bij het winkelcentrum van Orden, in de Frans van Mierisstraat en de Zanderijweg. De realisatie, die gestart is in 2014, is in 2015 afgerond. De beek was aanvankelijk niet over de hele lengte gevuld met water. Want in de eerste meters van het beektraject, nabij de Morinistraat, troffen we een vervuiling aan die eerst gesaneerd moest worden. De vervuiling is opgeruimd, de afronding van de realisatie is daardoor uitgesteld. Hierdoor heeft de beekbodem lange tijd droog gestaan. Deze is van leem gemaakt. Door de droogte zijn kleine scheurtjes in het leem ontstaan waardoor de beek niet meer waterdicht was.

Het beekwater is vervolgens bij de Laan van Spitsbergen aangesloten op de Orderbeek. Het water heeft zelf de beekbodem weer gedicht. Het proces gaat als volgt: het water stroomt over de bodem, de leemlaag zuigt het water op, het leem zet uit waardoor de krimpscheurtjes verdwijnen. Het proces ging langzaam maar gestaag verder. Inmiddels is met deze aanpak de bodem weer waterdicht en stroomt het water door het hele beektraject. 

Bij een fluctuerende grondwaterstand kan deze beek af en toe gedurende  een korte tijd droogvallen. Doordat dit niet lang duurt zullen er niet opnieuw krimpscheurtjes ontstaan. De bodem blijft heel en het water zal dan snel weer via de beek stromen.

Meer informatie over de Orderbeek 

In 2017 is de Zanderijweg tussen de Jachtlaan en de Frans van Mierisstraat vernieuwd, zodat het regenwater van de straat beter aansluit op de beek.  • Video herstel Orderbeek
  • De Orderbeek in de Frans van MierisstraatBekijk een grotere versie
  • Orderbeek bij de Morinistraat nabij het winkelcentrum.Bekijk een grotere versie