Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Veiligheid en Recht

Een van de juridische taken van de eenheid Veiligheid en Recht is het bewaken van de relatie burger-overheid. Met name als die relatie verstoord blijkt omdat er bezwaarschriften, klachten of schadeclaims zijn.

Mijn Apeldoorn

In eerste instantie gaat de eenheid voor herstel van de relatie. Lukt dat niet en komen de gemeentelijke belangen in de knel, dan staat een behartiging van de belangen van de gemeente voorop.

Juridische kwaliteitszorg is de andere kerntaak. In de aanpak van bestuurlijke vraagstukken is de eenheid Veiligheid en Recht de juridisch gespecialiseerde partner. In het relatiebeheer met verbonden partijen verzorgt en onderhoudt zij de goede juridische omgeving. Verder levert zij haar bijdrage zodat de producten van de gemeente van juridische kwaliteit zijn.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De adviseurs, controleurs en handhavers gaan voor een schoon, heel en veilig Apeldoorn. De eenheid adviseert de burgemeester bij rampen en crises. Of bij het toepassen van bijzondere wettelijke (nood-)bevoegdheden als gebiedsontzeggingen, huisverboden, veiligheidsverklaringen, e.d.