Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Beheer en Onderhoud

De eenheid Beheer en Onderhoud is verantwoordelijk voor het heel, veilig en schoon houden van de openbare ruimte. Van groenonderhoud en wegen tot riolering, begraafplaatsen en gemalen.

Mijn Apeldoorn

Dit gebeurt per stadsdeel. Apeldoorn is verdeeld in zes stadsdelen, inclusief het buitengebied en de dorpen. Drie stadsdelen behoren tot het team Zuid en drie tot het team Noord. De stadsdelen werken samen met de teams Regie en Beheer en Bovenwijks Beheer.

Bij het beheren en onderhouden speelt het meedoen van burgers een steeds grotere rol. Er wordt dan ook steeds meer gedaan door en in overleg met de burgers. De openbare ruimte is immers van ons allemaal. Naast de vaste bezetting van circa 200 medewerkers worden de werkzaamheden verricht door circa 130 mensen vanuit de sociale werkvoorziening en ruim 100 uit de leerwerksetting en arbeidsmatige dagbesteding. Het sociale aspect speelt een grote rol bij de eenheid Beheer en Onderhoud. De eenheid is zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever. Dit geldt voor binnen én buiten de gemeentelijke organisatie.

Beheer en Onderhoud draagt zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. Daarom werkt de eenheid volgens de normering ISO 45001.