Ga naar de homepage

Beheer en Onderhoud

De eenheid Beheer en Onderhoud is verantwoordelijk voor het heel, veilig en schoon houden van de openbare ruimte. Van groenonderhoud en wegen tot riolering, begraafplaatsen en gemalen.

Mijn Apeldoorn

Dit gebeurt per stadsdeel. Apeldoorn is verdeeld in zes stadsdelen, inclusief het buitengebied en de dorpen. Drie stadsdelen behoren tot het team Zuid en drie tot het team Noord. De stadsdelen werken samen met de teams Regie en Beheer, Bovenwijks Beheer en Ondersteuning.

Bij het beheren en onderhouden speelt het meedoen van burgers een steeds grotere rol. Er wordt dan ook steeds meer gedaan door en in overleg met de burgers. De openbare ruimte is immers van ons allemaal. Naast de vaste bezetting van circa 200 medewerkers worden de werkzaamheden verricht door circa 100 mensen vanuit de sociale werkvoorziening en ruim 50 uit een leerwerksetting. Het sociale aspect speelt een grote rol bij de eenheid Beheer en Onderhoud.

De eenheid Beheer en Onderhoud is zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever. Dit geldt voor binnen én buiten de gemeentelijke organisatie.