Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jeugd, Zorg en Welzijn

De eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn regisseert de gemeentelijke beleidsontwikkeling en inrichting van de uitvoering op het gebied van jeugd, onderwijs, welzijn en zorg (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo).

Mijn Apeldoorn

Uitdaging van deze eenheid is om de drie ingrijpende opgaven van decentralisatie binnen de sociale zekerheid (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) begeleiding en verzorging en die van de Jeugdzorg vorm te geven. Daarnaast gaat de eenheid zich buigen over de nieuwe relatie tussen bewoner en overheid.