Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Strategie en Regie

De eenheid Strategie en Regie ondersteunt de directieraad bij de uitvoering van haar taken, in het bijzonder bij de sturing op de organisatie als geheel.

Mijn Apeldoorn

Doel is ervoor te zorgen dat de organisatie meer is dan de ‘som der delen’. De toenemende integraliteit van de opgaven van de stad, de grote financiële problemen en de sterk gewenste samenwerking tussen overheid en marktpartijen vormen de uitdagingen van deze eenheid.