Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Collectevergunning

Collecteren is het inzamelen van geld of goederen óf hiervoor een tekenlijst aanbieden voor een liefdadig of ideëel doel. Ook het aanbieden van goederen of diensten voor ditzelfde doel, is een vorm van collecteren. Voor een groot deel van de collectes binnen de gemeente - zoals collectes in besloten kring - is een vergunning niet verplicht. In sommige gevallen wel.

Mijn Apeldoorn

Online aanvragen

Aanvragen

Kosten

Voorwaarden

Zie ook







Dit product vraag je aan met Eherkenning