Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gedragscode

Voor het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden bestaat een gedragscode bestuurlijke integriteit. Hierin staat onder andere beschreven hoe zij om moeten gaan met nevenfuncties en het aannemen van geschenken.

Mijn Apeldoorn