Ga naar de homepage

Portefeuilleverdeling

Bekijk de verdeling van de portefeuilles in het college van B en W.

Mijn Apeldoorn

Burgemeester John Berends

Wethouder Jeroen Joon

Wethouder Wim Willems

Wethouder Nathan Stukker

Wethouder Mark Sandmann

Wethouder Detlev Cziesso