Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Sporten en coronabeperkingen

Mijn Apeldoorn

Wat is de versoepeling op sportgebied?
Sinds 11 mei mag iedereen weer sporten in de buitenlucht. Er gelden wel beperkingen. 

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Voor deze groep geldt niet de beperking dat zij onderling afstand moeten houden.
 • Vanaf 13 jaar mag iedereen (dus ook volwassenen) met elkaar onder begeleiding buiten sporten, met onderling 1,5 meter afstand.
 • Officiële wedstrijden zijn in ieder geval tot 1 september 2020 niet toegestaan. 
 • Gemeenten maken afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Veel topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training met 1,5 meter afstand

Hoe geeft de gemeente hier verder invulling aan?

 • Sporten in de openbare ruimte met groepen mag onder professionele begeleiding.
 • Sporten gebeurt buiten in de open lucht, zonder toeschouwers en zonder ouders langs de lijn.
 • Maak afspraken over het halen en brengen van de kinderen. Het betreden van het sportterrein is voor ouders niet toegestaan.
 • Clubgebouwen, kleedkamers, kantines blijven dicht. Thuis omkleden en douchen. Toiletten mogen wel gebruikt worden.
 • Bij klachten als koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
 • Scoutingverenigingen kunnen voor de jeugd weer open onder dezelfde voorwaarden en maatregelen als voor sportverenigingen. 
 • Culturele activiteiten die een actieve en fysieke beweegcomponent in zich hebben, zoals yoga, dans, circus, kunnen onder de geldende voorwaarden en protocollen buiten en onder begeleiding georganiseerd worden voor de jeugd.

Welke verordeningen en/of protocollen zijn van toepassing?

 • De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland van 11 mei 2020 is van toepassing. Deze vindt u op de website van de VNOG (en via berichtgeving op de website van gemeente Apeldoorn )
 • NOC*NSF, sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben het Protocol Verantwoord Sporten opgesteld.
 • Sportbonden hebben zelf sportspecifieke protocollen.

Wie is verantwoordelijk voor naleving noodverordening en protocollen?

 • De verantwoordelijkheid voor het naleven van de protocollen en de noodverordening ligt bij de vereniging. Daarvoor nemen zij in hun verenigingsprotocol handhaving op met duidelijke stappen voor trainers en vrijwilligers. Denk aan: aanspreken, stopzetten van de training, personen verzoeken het complex te verlaten. Als laatste stap kunnen verenigingen politie of handhavers van de gemeente inschakelen.
 • De gemeente verlangt dat verenigingen en sportorganisaties hun eigen plannen/protocollen indienen bij de verenigingsondersteuner sport via bloverink@accres.nl  Daarbij attenderen we u ook op de checklist die hiervoor is opgesteld. Dit geldt in het bijzonder voor de binnensportverenigingen en andere sportaanbieders die activiteiten willen gaan aanbieden in de buitenlucht. Verenigingen die al gestart zijn met jeugd en hiervoor een plan hebben ingediend, vragen wij aanvullend nog te melden wanneer zij starten met activiteiten voor volwassenen.
 • De oproep voor indienen van eigen protocollen en de checklist is door de Sportraad Apeldoorn aan alle verenigingen toegestuurd en staat op de website van Sportraad Apeldoorn

Heb ik toestemming nodig van de gemeente om te starten?
Sportverenigingen en -aanbieders hebben geen vergunning of toestemming. Wel zijn ze gehouden aan de noodverordening van de VNOG en de algemene richtlijnen van het RIVM. Dit geldt ook voor andere organisaties die sport- en beweegactiviteiten voor kinderen verzorgen, zoals scouting.

Waar vind ik de checklist?
De checklist vindt u op de website van Sportraad Apeldoorn.

Wat gebeurt er als een vereniging niet volgens de regels werkt?
De vereniging wordt in eerste instantie gewaarschuwd. Als daarna blijkt dat de vereniging nog steeds in overtreding is kunnen boetes worden uitgedeeld en of in het ergste geval stopzetting van de activiteiten en sluiting van het buitensportcomplex.

Waar kan ik terecht met vragen over de versoepelde maatregelen voor sport?

Kan ik als sportvereniging worden ondersteund bij openstelling?
Ja, via de eigen sportbond en via verenigingsondersteuning Sport Apeldoorn.
Bas Löverink is naast per e-mail ook telefonisch bereikbaar via 06-5188 5471.

Kan mijn vereniging een financiële vergoeding krijgen?
De gemeente heeft een klein budget beschikbaar voor ondersteuning van de verenigingen bij het opstarten van de trainingen voor de jeugd en het voldoen aan de richtlijnen en hygiënemaatregelen. Heeft u financiële steun nodig om de activiteiten voor de jeugd op te starten, neem u dan contact op met de verenigingsondersteuner.

Heeft de gemeente communicatiemateriaal beschikbaar?
Bij NOC*NSF vindt u posters en andere materialen (signing) die u kunt gebruiken voor de communicatie met uw leden en op uw accommodatie. Via de gemeente kunt u gedrukte exemplaren aanvragen. Neem daarvoor contact op met Marijke Gerritsen.

Welke sportverenigingen zijn open?
Verenigingen kunnen zelf bepalen of ze opengaan. Er is geen toestemming of vergunning nodig. Verenigingen communiceren zelf of ze opengaan en wat ze aanbieden. Is uw kind geen lid van een vereniging? Meerdere verenigingen stellen ook kinderen die (nog) geen lid zijn in staat om mee te doen met de activiteiten. Neem contact op met de verenigingen voor informatie of neem contact op met Sportstimulering Apeldoorn.

Worden er weer sport- en beweegstimuleringsactiviteiten georganiseerd in de wijken?
Ja, Sportstimulering Apeldoorn (Accres) biedt gratis toegankelijk sport- en beweegactiviteiten in Apeldoorn. Kijk voor het programma op hun facebookpagina.

Zijn de scoutingverenigingen weer open?
Scoutingverenigingen kunnen voor de jeugd weer open. Informeer bij de vereniging of zij open zijn.

Mogen danslessen, yogalessen, paardrijdlessen, activiteiten circusschool?
Ja, mits in de buitenlucht georganiseerd en onder toezicht door sportverenigingen en door sportprofessionals.

Mag muziek buiten tijdens danslessen of zumba?
Het gebruik van muziek buiten is zonder vergunning toegestaan. Er gelden wel beperkingen. Versterkte muziek kan ook hinder betekenen voor de omgeving. Informeer daarom de woonomgeving vooraf en houd het geluidsniveau laag. Het kan zijn dat de gemeente nadere regels stelt wanneer er klachten komen. Informeer ons over de locatie en tijdstippen via onze verenigingsondersteuner: bloverink@accres.nl

Hoe groot mag een groep zijn bij een training/groepsles?
Bij trainingen en groepslessen onder toezicht in de buitenlucht gelden geen nadere richtlijnen over groepsgrootte. Belangrijk is dat er 1,5 meter tussen de deelnemers is bij ouder dan 12 jaar. Houd u aan het protocol van uw sportbond wanneer daar richtlijnen staan over groepsgrootte.

Mag ik zelf een buitentraining begeleiden?
Nee, buitensporten is alleen onder voorwaarden van de RIVM-richtlijnen en de noodverordening toegestaan via sportverenigingen of professionals op bij voorkeur de buitensportcomplexen. Ook elders in de openbare ruimte (bijvoorbeeld parken) mogen binnensportverenigingen buiten trainingen geven. Het gebruik van sportterreinen heeft de voorkeur.

Mogen toneellessen en zanglessen?
Ja, onder begeleiding buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen is toegestaan voor jongeren tot 12 jaar (zonder 1.5m afstand) en jongeren tot en met 18 jaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Hieronder vallen ook activiteiten zoals zang- muziek, en dansles, en repetities voor bijvoorbeeld jeugdorkesten en jeugdkoren.

Kijk voor meer informatie over richtlijnen rondom culturele activiteiten ook op de betreffende pagina van de Rijksoverheid.

Wanneer gaan de zwembaden weer open?
Dit is nog onbekend. Zwembaden mogen sinds 11 mei weer open. Informatie over wanneer de zwembaden weer geopend zijn vindt u op de site van Accres en de Sprenkelaar. 

Mogen sportscholen open?
Nee, voorlopig is sporten binnen niet toegestaan. Sportscholen mogen wel sportlessen buiten in de open lucht verzorgen. Voor kinderen t/m 12 jaar gelden geen beperkingen, andere deelnemers moeten een onderlinge afstand van tenminste 1,5 meter in acht nemen.

Is het geven van personal training mogelijk (bijv. door sportscholen)?
Ja. Houd wel rekening met de afstand van minstens 1,5 meter.

Mag ik kinderen helpen / EHBO verlenen?
De regel is dat volwassenen die de training geven 1,5 meter afstand houden tot de jeugd. Een kind een pleister geven of helpen veters strikken kan echter.

Ik ben geen lid van een vereniging. Kan ik meesporten?
Alleen als de vereniging programmering heeft voor niet-leden. Neem vooraf contact op met de vereniging waar u wilt sporten voor de mogelijkheden.

Kan de gemeente dranghekken ter beschikking stellen?
Nee, de gemeente heeft zelf geen dranghekken. Dranghekken huren is mogelijk, maar kost geld. Het spannen van linten voor looproutes is een prima alternatief.

Kan ik ook binnen sporten?
Nee, de versoepelde maatregelen gelden alleen voor buitensport. Sporthallen, gymzalen en sportscholen blijven gesloten.

Hoe groot mag een groep zijn die deelneemt aan een training/groepsles?
Bij trainingen en groepslessen onder toezicht in de buitenlucht gelden geen nadere richtlijnen over groepsgrootte. Belangrijk is dat de afstand van 1,5m tussen de deelnemers in acht wordt genomen wanneer die ouder zijn dan 12 jaar. Houd u aan het protocol van uw sportbond wanneer daar richtlijnen staan over groepsgrootte. Uw groepsles mag niet op een ‘samenscholing’ gaan lijken.

Mag sporten en bewegen onder een (party-)tent zonder zijwanden?
Ja. De bedoeling is dat het sporten en bewegen plaatsvindt in de buitenlucht, maar dit mag onder een tentdoek op partytent. De zijwanden moeten eruit zijn. Zorg voor een optimale ventilatie. Ook onder een tentdoek geldt dat sporters van 13 jaar en ouder een afstand van 1,5 meter in acht moeten nemen.

Met hoeveel vrienden mag ik sporten?
Bij voorkeur gaat u alleen sporten in de buitenlucht. U mag maximaal met twee personen sporten, Houd wel 1,5 meter afstand van elkaar.

Mag ik met mijn gezin sporten?
Ja. Voor een gezin geldt geen beperking.

Mogen topsporters hun trainingen hervatten?
Topsporters met een A-, high potential- of selectiestatus kunnen op aangewezen trainingslocaties weer gaan sporten als zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. In Apeldoorn is door NOC*NSF Omnisport aangewezen als locatie waar baanwielrennen en para-wielrennen mag plaatsvinden.

Clubaccommodaties zijn gesloten. En de toiletten?
Clubgebouwen, kantines, kleedkamers en douchegebouwen blijven gesloten. Gebruik van toiletten is in die gebouwen is wel toegestaan.

Wanneer mag de horeca op de sportvereniging open?
Horeca op de sportverenigingen blijft tot 1 juli gesloten. De verruiming voor de commerciële horeca per 1 juni geldt niet voor de horeca bij sportverenigingen. Nagenoeg alle sportverenigingen die alcohol mogen schenken beschikken over een vergunning voor “para-commerciële eet- en drinkgelegenheden”. Hierop is de verruiming niet van toepassing. Dit geldt ook voor de buitenterrassen bij clubhuizen en clubkantines. Dat wil zeggen, de terrassen mogen niet worden benut als horecavoorziening.

Vanaf 1 juli mogen de horeca voorzieningen van sportverenigingen (onder voorwaarden) weer gebruikt worden.

Mijn paarden hebben beweging nodig, hoe doe ik dat?
Het is vanuit dierenwelzijn noodzakelijk dat paarden nog voldoende beweging krijgen. Omdat niet alle paarden geschikt zijn voor buitenritten, is het mogelijk om met maximaal twee personen en één trainer in de binnenruimte van de manege paarden beweging te geven. De personen moeten zich houden aan de 1.5 meter regel. Ruimtes waar samengekomen kan worden zoals kijkboxen, kantines, gemeenschappelijke toilet- was- en/of douchevoorzieningen blijven voorlopig gesloten.