Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ondernemen en corona

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen. Lees op deze pagina meer over ondernemen en het coronavirus.

Mijn Apeldoorn

Landelijke hulp 

MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel 0800 2117 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Via de website van de Kamer van Koophandel is het loket online te bereiken. Hier vindt u tevens alle informatie over de economische steunmaatregelen die het kabinet op 17 maart heeft gepresenteerd zoals:

  • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid [ministerie van SZW]
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers [ministerie van SZW en gemeenten]
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes [Belastingdienst]
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering [ministerie van EZK]
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits [ministerie van EZK]
  • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven [ministerie van LNV]
  • Overleggen over toeristenbelasting [Rijk en gemeenten] en cultuursector
  • Compensatieregeling getroffen sectoren [ministerie van EZK]
  • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Lokale hulp

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling (Tozo) wordt uitgevoerd door gemeenten. Voor de gemeente Apeldoorn voert het Regionaal Ondernemerssteunpunt (GROS) de regeling uit. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure (website van de rijksoverheid), aanvullende  inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Wilt u gebruik maken van de extra ondersteuning voor zelfstandige ondernemers? Meldt u zich dan bij het GROS via het online contactformulier op de site. Het GROS streeft er dan naar om u binnen 1 week het aanvraagformulier toe te sturen. Zodra u het aanvraagformulier heeft ingevuld en met de gevraagde stukken heeft geretourneerd, duurt het ongeveer 10 werkdagen om uw aanvraag af te handelen. Het duurt dan nog ongeveer 3 dagen voordat de uitkering op uw bankrekening staat. Om uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling te kunnen nemen vragen we u (voor zover mogelijk) om uw aanvraagformulier en gevraagde stukken per mail toe te sturen. Gezien de grote drukte, kan het zijn dat dit nu iets langer duurt dan normaal.

We willen u en alle andere aanvragers zo snel mogelijk helpen. Helpt u ons alstublieft daarbij, door geen algemene vragen te stellen voorafgaand aan uw aanvraag en ook niet in uw retourmail met aanvraagformulier. U krijgt daarop dan geen antwoord, zo kunnen we alle tijd steken in de aanvraag zelf.

Veelgestelde vragen over Tozo
Heeft u nog vragen over Tozo? Bekijk dan eerst het overzicht met veelgestelde vragen.

Uitstel van betaling gemeentebelasting

De gemeente Apeldoorn volgt het beleid van de rijksoverheid. Dat houdt in dat ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor de komende 3 maanden. In navolging van de belastingdienst zullen wij ook de rente verlagen van 4% naar 0,01% met ingang van 23 maart 2020.

Hoe vraag je uitstel aan?
Bent u ondernemer en heeft u of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentebelastingen tijdig te betalen, stuur dan een e-mail naar info@tribuut.nl. Geef in deze e-mail aan wie u bent en voor welke aanslag(en) u het uitstel vraagt. Vergeet ook niet uw telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens te vermelden. Tribuut kan dan zo nodig rechtstreeks contact met u opnemen. Wilt u in het onderwerp ‘corona-uitstel’ zetten? Dan kunnen wij uw verzoek met voorrang oppakken.

Procedure
Zodra uw verzoek om uitstel binnen is, zet Tribuut de invordering stil voor 3 maanden. Na die tijd gaan wij, samen met u, kijken welke (maatwerk)oplossing voor u/uw bedrijf noodzakelijk is. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, waardoor behandeltijden kunnen oplopen aangezien er verzoeken binnenkomen.

Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020. Als het betalen op dit moment in termijnen via automatische incasso gaat, stopt dit proces ook. Na 31 augustus 2020 wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen.

Uitstel van betaling aanvragen gaat via de website van GBLT. Na aanvraag ontvangt u schriftelijke bevestiging van het uitstel.

Heeft u vragen over je belastingen? Of loop je tegen problemen aan? Wil je dan contact met GBLT opnemen. Kijk op www.gblt.nl.

Bedrijvencontactpunt en relatiemanagers

Het bedrijvencontactpunt is altijd bereikbaar voor uw ondernemersvragen bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij u vaste relatiemanager bedrijven.

Nuttige websites

Branche Specifieke websites

Nieuwsbrief

Er is een nieuwsbrief corona en ondernemers. Hierin staat het laatste nieuws, actuele informatie en handige links naar andere website. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Noodverordening

Vanaf 26 maart 2020 geldt binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)– en dus ook voor elk van de 22 deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland – een nieuwe noodverordening. Meer informatie en de noodverordening zelf staat op de website van de VNOG. U riskeert een boete of andere strafrechtelijke maatregelen als u de noodverordening overtreedt.