Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen aan de gemeente over de maatregelen. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14 055. U kunt ook vragen stellen via Twitter of Facebook.

Mijn Apeldoorn

Als gemeente volgen wij de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. We roepen organisaties en ondernemers op om deze ook te volgen. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen aan de gemeente over de maatregelen.

Dienstverlening

Blijft het gemeentehuis open?
Ja, het stadhuis blijft open. We nemen goede hygiënemaatregelen en vragen onze bezoekers dat ook te doen. Dus blijf thuis met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Hebt u een afspraak bij de gemeente en bent u ziek of verkouden? Verzet uw afspraak dan.

Kan ik zonder afspraak naar het gemeentehuis komen?
Nee, we vragen u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via 14 055. Als het noodzakelijk is om naar het stadhuis te komen, dan spreken we dit met u af.

Afgifte van post en formulieren
Post en formulieren kunt u in de brievenbus van het stadhuis doen. U vindt deze brievenbus naast de ingang aan de Deventerstraat.

Wordt het afval opgehaald?
Circulus-Berkel voert op dit moment het werk uit zoals u van hen gewend bent. Dat betekent dat u uw containers op de gebruikelijke dagen (volgens de afvalkalender) aan de straat kunt zetten. De ondergrondse containers voor restafval en buurtcontainers worden regelmatig geleegd. Kijk voor meer informatie op de website van Circulus-Berkel.

Opvang kinderen

De school en het kinderdagverblijf zijn dicht, maar ik kan geen opvang regelen. Wat moet ik doen?
Ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang blijven brengen Dit gebeurt zo veel mogelijk op de eigen vertrouwde locaties waar kinderen anders ook altijd komen. Als dit niet kan wordt gekeken naar een passende alternatieve locatie. Bekijk de lijst met cruciale beroepen of vitale beroepen.

Heeft u geen cruciaal beroep, dan wordt u gevraagd zelf een oplossing te realiseren. Gebruikt u zelf normaal geen kinderopvang, maar heeft u in verband met uw cruciale beroep deze momenteel in verband met deze crisis wel nodig? Neem dan contact op met kinderopvangorganisaties Doomijn of Mam’s.

Welke ouders kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen?
Wij bieden opvang op maat aan kinderen die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden, bijvoorbeeld door (sociaal)psychische problematiek van henzelf of (een van ) hun ouders. Daardoor kan het moeilijk zijn fulltime thuis te zijn, waardoor onveilige en onwenselijk situaties kunnen ontstaan. Om deze extra opvang haalbaar te maken en te houden is het belangrijk dat alleen deze groep gebruik maakt van het aanbod.
Maatwerk houdt in dat we per kind kijken voor welke dagen of dagdelen opvang nodig is. Aanvragen kan bij de eigen school of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook als er zorgen zijn om kinderen of een gezin kan contact op worden genomen met het CJG,

Ik heb geen pc, laptop of tablet beschikbaar thuis. Hoe kan mijn kind toch onderwijs volgen?
Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Meld dit bij uw eigen school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Kan uw kind, bijvoorbeeld vanwege het thuiswerken van uzelf, maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet, probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.
Verschillende organisaties ondersteunen het onderwijs bij het beschikbaar stellen van de juiste middelen, zoals stichting Leergeld en FERM. Zij stellen geld beschikbaar waarmee het onderwijs laptops kan aanschaffen voor het onderwijs op afstand. Daarnaast zijn er lokale bedrijven, zoals Divitel die laptops geven aan het onderwijs in Apeldoorn.

Via onderstaande link kunt u op veel andere vragen over onderwijs een antwoord vinden.

Inkomen en uitkering

Kan ik extra uitkering krijgen om te hamsteren?
Hamsteren is niet nodig. Supermarkten worden dagelijks en voldoende bevoorraad. Bovendien veroorzaakt hamsteren veel overlast, voor overige klanten en voor de winkels.

Ik ben ZZP’er en heb nu ineens geen inkomsten meer. Wat moet ik doen?
Kijk op https://www.apeldoorn.nl/corona-ondernemers voor maatregelen speciaal voor zelfstandigen.

Winkelen

Kan de markt doorgaan?
Net zoals winkels open mogen blijven, gaat ook de markt nog door. Wel worden de kramen verder uit elkaar geplaatst. En roepen we iedereen op om afstand te houden en met pin te betalen. Ook geldt: blijf thuis met verkoudheidsklachten en koorts. Net als de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel roepen wij marktkooplui op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook voor hen geldt: blijf thuis met verkoudheidsklachten en koorts.

Wat is er anders op de markt?

  • De marktkramen zullen verder uit elkaar op de markt geplaatst worden
  • De kramen waarbij je als bezoeker kan inlopen worden vervangen door standaard kramen
  • Kramen die met de rug tegen elkaar staan worden afgesloten met een zeil
  • Op de markt mag niet meer gegeten of gedronken worden
  • Afzetlint gaat helpen de anderhalve meter afstand te bewaren

Niet eten en drinken op de markt

Voor friet-, vis- en andere eetgelegenheden op de markt geldt: kopen en direct meenemen, de consumpties mogen niet ter plekke worden opgegeten of gedronken.

Werkzaamheden in uw buurt

Iemand van een bedrijf komt bij mij thuis. Wat kan ik doen?
Het kan soms voorkomen dat een bedrijf bij u thuis iets moet doen. Veel bedrijven nemen daarom voorzorgsmaatregelen en vragen bewoners om minimaal 1.5 meter afstand te houden. Als u het liefst geen mensen ontvangt, neem dan contact op met het betreffende bedrijf en vraag of zij na de crisis weer terug willen komen.

Vrije tijd en uitgaan

Kan ik nog sporten of fitnessen?
Nee. Alle sport- en fitnessclubs moeten hun deuren voorlopig sluiten. Vanaf zondag 15 maart 2020 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

Kan ik nog uitgaan of naar een restaurant/café?
Nee. Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht, vanaf zondag 15 maart 2020 18.00 tot en met maandag 6 april.

Gaan evenementen door?
Nee, alle evenementen en bijeenkomsten zijn afgelast tot 1 juni.

Gaan concerten en theatervoorstellingen door?
Nee, alle evenementen en bijeenkomsten zijn afgelast tot 1 juni.

Feesten en bijeenkomsten 

Gaan bewonersavonden en informatiebijeenkomsten door?
Omdat bijeenkomsten tot 1 juni niet meer zijn toegestaan, worden ook de bewonersavonden en informatiebijeenkomsten van de gemeente afgelast of verzet.

Ik heb een feestje georganiseerd, kan dat doorgaan?
Alle samenkomsten zijn verboden tot 1 juni. Voor thuis bezoek ontvangen geldt: maximaal drie mensen en hou ook dan afstand tot elkaar. 

Kan ik nog trouwen in Apeldoorn?
Tot 23 maart was het antwoord: ja, maar er mogen bij uw huwelijksvoltrekking niet meer dan 20 mensen aanwezig zijn. Vraag gasten die klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts, om thuis te blijven. Aanvulling 23 maart: dit verandert mogelijk, nadere info volgt nog.

Mijn evenement mag niet doorgaan, maar ik heb hier wel subsidie voor ontvangen. Wat nu?
Op 23 maart 2020 is bekend gemaakt dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Dit betekent dat alle evenementen tot 1 juni 2020 geen doorgang kunnen vinden. Als u een subsidie heeft ontvangen voor het organiseren van een evenement, en dit evenement kan niet doorgaan, is het begrijpelijk dat u hier vragen over heeft. Het college van b en w zal hier spoedig een besluit over nemen en duidelijkheid geven. Als er meer informatie bekend is, wordt dat hier geplaatst. Mocht u andere vragen hebben aangaande uw vergunning, dan kunt u contact opnemen met apvvergunningen@apeldoorn.nl

Agemene informatie?

Op deze websites vindt u ook vragen en antwoorden voor verschillende groepen:

Informatie voor doven en slechthorenden

Wilt u meer informatie?

Bel dan met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

Meer informatie over de rol van de GGD is te vinden op de website van GGD Noord- en Oost- Gelderland.

maatregelen coronavirus in beeld