Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jeugd mag vanaf 29 april meer sporten (update)

30-04-2020

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april weer meer ruimte om te sporten. Er gelden wel beperkingen, het gaat alleen om sporten onder begeleiding en alleen buiten. Verenigingen en andere sportaanbieders moeten zich hierbij uiteraard houden aan de regels in de nieuwe noodverordening en de richtlijnen van het RIVM.

Mijn Apeldoorn

Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april weer onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Sportverenigingen en sportaanbieders hebben van de gemeente geen vergunning of toestemming vooraf nodig om van start te gaan. Wel zijn ze gehouden aan de noodverordening van de VNOG  en de algemene richtlijnen van het RIVM. Dit geldt ook voor andere organisaties die sport- en beweegactiviteiten voor kinderen verzorgen, zoals scouting. Om de verenigingen en andere sportaanbieders een handvat te bieden, heeft het NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten het Sportprotocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar opgesteld. Is er door uw sportbond nog een sportspecifiek protocol opgesteld dan gaan we er vanuit dat verenigingen dat protocol volgen.

Georganiseerd sporten in de buitenlucht

De versoepeling geldt alleen voor buitensporten voor de jeugd. Dit betekent dat de veldsportverenigingen hun jeugdtrainingen (aangepast) weer kunnen hervatten. Dit betekent niet dat binnensportverenigingen ‘buiten spel staan’. Zij kunnen buiten trainen, op een grasveld in de buurt van hun vaste locatie of in een park. Ook kunnen zij, in overleg, gebruik maken van een afgesloten sportveld.  Bent u als binnensportvereniging van plan sportactiviteiten te organiseren in de buitenlucht? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuner Sport (Bas Löverink, e-mail bloverink@accres.nl telefoon 06-5188 5471).

Toezicht en handhaving

De gemeente ziet er op toe dat het sporten door de jeugd gebeurt binnen de regels van de nieuwe noodverordening .Het is ook niet toegestaan dat voorbijgangers blijven staan om toe te kijken en zo groepjes vormen. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan zal de gemeente optreden en activiteiten zo nodig stilleggen of terreinen sluiten. We gaan er vanuit dat dat niet nodig zal zijn.

Sportverenigingen en sportprofessionals kunnen onveilige situaties melden bij de gemeente. Het nummer voor meldingen van onveilige situaties is het algemene nummer 14 055. In dringende gevaarlijke situaties kan er een melding gedaan worden via de meldkamer van de politie: 0900-8844.

Ondersteuning nodig?

We merken dat veel verenigingen nadenken over hoe zij in de buitenlucht onder de genoemde voorwaarden hun sportaanbod weer op kunnen starten. Heeft u vragen, of heeft u hulp nodig? Neemt u ook dan contact op met de verenigingsondersteuner. 

Op de websites van het NOC*NSF vindt u een lijst met ‘Veelgestelde vragen’ over sport en corona. Ook op de website van VSA Sportraad Apeldoorn kunt u informatie vinden.

Bij het NOC*NSF vindt u ook posters en andere materialen die u kunt gebruiken voor de communicatie met uw leden. Via onze verenigingsondersteuning Sport kunt u gedrukte exemplaren aanvragen.

De gemeente heeft een klein budget beschikbaar voor ondersteuning van de verenigingen bij het opstarten van de trainingen voor de jeugd en het kunnen voldoen aan de richtlijnen en hygiënemaatregelen. Heeft u financiële steun nodig om de activiteiten voor de jeugd op te kunnen starten neemt u dan contact op met de verenigingsondersteuner.

We wensen iedereen veel sport- en beweegplezier!