Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Tijdelijke opvang coronapatiënten in De Maten

06-04-2020

Vanaf 6 april is er in een voormalig schoolgebouw aan het Markerichtersveld in De Maten een tijdelijke zorglocatie ingericht voor herstellende coronapatiënten. Het gaat om patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Zij hebben nog wel zorg nodig, maar hebben geen eigen woonruimte of kunnen niet op een opvanglocatie verblijven waar ze verzorgd kunnen worden.

Mijn Apeldoorn

De locatie in De Maten biedt plek aan maximaal 30 patiënten uit de regio. De zorg wordt verleend door gekwalificeerde begeleiders, artsen en verpleegkundigen.

Waarom doen we dit?

De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Noord- en Oost-Gelderland neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende tijd verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Om die reden richten we in regionaal verband extra opvang- en zorglocaties in voor (corona)patiënten die niet rechtstreeks naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis. Dak- en thuislozen hebben daarbij onze extra aandacht.