Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Versoepeling coronamaatregelen per 11 mei: nieuwe noodverordening VNOG

11-05-2020

Vanaf maandag 11 mei worden een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt de samenleving zoveel als mogelijk opgestart. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 8 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland vastgesteld.

Mijn Apeldoorn

Ton Heerts: “Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Iedereen is aan zet om hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Drukte vermijden, bij klachten thuisblijven, de anderhalve meter aanhouden en je houden aan de hygiënemaatregelen geldt voor ons allemaal. Dat geeft de meeste kans dat andere voorgenomen versoepelingen op latere momenten kunnen doorgaan.”

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving is nodig. “Er zijn al mooie initiatieven waarbij ondernemers de handen ineen slaan. Complimenten hiervoor! Dit zijn zaken waardoor er weer geld in het laatje komt. Samen moeten we kijken waar de publieke ruimte eventueel herverdeeld moet worden. Bijvoorbeeld op een marktplein of op een plein voor terrassen. Alle 22 gemeenten uit onze veiligheidsregio staan paraat om zoveel als mogelijk mee te denken. Ook zijn zij in overleg met ondernemersverenigingen waar het gaat over bijvoorbeeld vergunningenbeleid. Samen wordt overlegd wat wél kan, in plaats van wat niet kan. Er wordt lokaal maatwerk geleverd waar dat mogelijk is. Dat vergt een zorgvuldige afweging, het blijft continue balanceren.”

De belangrijkste verduidelijkingen en wijzigingen 

De noodverordening kent een aantal verduidelijkingen en wijzigingen ten opzichte van de vorige noodverordening. Deze zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Een korte toelichting op enkele onderwerpen:

Buiten sporten en bewegen

Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is toegestaan, onder andere in teamverband. Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Uiteraard moeten betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel worden gebruikt.

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen bij een sportvereniging onder voorwaarden en onder begeleiding samen buiten sporten en bewegen. Dezelfde voorwaarden zijn ook van toepassing voor activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen.

Bibliotheken

Bibliotheken mogen open voor publiek, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.

Pretparken en dierentuinen

Per 11 mei mogen ook natuurparken (en voor publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken open. Vooraf moet er een plan worden overlegd aan de voorzitter van de veiligheidsregio, waaruit blijkt dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft. Bij pretparken kan gedacht worden aan het Dolfinarium of de Apenheul. Eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven op deze locaties gesloten. De sanitaire voorzieningen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten. Toiletten kunnen wel worden gebruikt.

Ook moet de belasting voor het mobiliteitssysteem acceptabel blijven, in het bijzonder voor het openbaar vervoer. Als er wordt geconstateerd dat na opening de druk op het openbaar vervoer te hoog is, doordat er teveel bezoekers van locaties gebruik maken van het openbaar vervoer, kan dit aanleiding zijn om het park te sluiten. Dit kan op initiatief van de beheerder zelf, of na een aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio in afstemming met de burgemeester.

Zwemgelegenheden en sportclubs

Sauna’s blijven gesloten.

Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water kunnen vanaf 11 mei weer open. Dat geldt nu ook voor inrichtingen voor buitensporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder. De beheerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden, goed wordt nageleefd. En dat de vereiste hygiënemaatregelen worden genomen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel worden gebruikt.

Contactberoepen

Vanaf 11 mei is de uitoefening van contactberoepen weer toegestaan, met uitzondering van sekswerkers. Zij mogen hun beroep nog niet uitoefenen. De ruimten waar de op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, mogen volledig opengesteld en benut worden.

Beoefenaren van contactberoepen en de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen worden uitgeoefend zijn verantwoordelijk voor het regelen en organiseren van de nodige maatregelen om het werk op een zorgvuldige en hygiënische manier te doen. Dit betekent o.a. op afspraak werken en vooraf informeren naar de gezondheid van de klant.

Recreatiesector

Het bestaande beleid blijft gehandhaafd, met de verruiming dat kamperen met tenten en vouwwagens niet meer op voorhand verboden is. Vereiste is dat mensen zelfvoorzienend kunnen zijn in toilet- en was/of douchevoorziening.

Handhaving

Met deze gewijzigde noodverordening blijft het mogelijk om op te treden als mensen zich niet aan de maatregelen houden. De noodverordening geeft politie, Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren de mogelijkheid om de maatregelen uit de noodverordening te handhaven. Heerts: “Ik benadruk dringend dat de voorbereiding en het toezicht vooral bij de mensen en de bedrijven zelf ligt. Bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom blijven behoren tot de handhavingsmiddelen van de veiligheidsregio. Ik heb in de afgelopen tijd ervaren dat bedrijven er zelf alles aan doen om dat te voorkomen.” 

Verboden gebieden en locaties

De afgelopen periode heeft de voorzitter van de veiligheidsregio op verzoek van een aantal burgemeesters Aanwijzingsbesluiten verboden gebied genomen, omdat de regels van de noodverordening op die plaatsen niet werden nageleefd. Dit zijn bepaalde gebieden en locaties waar niemand zich mag bevinden. Deze aanwijzingsbesluiten blijven met de nieuwe noodverordening van kracht.

Voorgenomen versoepelingen

Ton Heerts ten slotte: “We zien dat mensen steeds meer de behoefte hebben om eropuit te gaan. Dat begrijp ik, maar ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn. Houd rekening met elkaar, anders zien we over een aantal weken weer een piek in het aantal besmettingen. Dat willen we voorkomen. Alleen samen kunnen we corona bestrijden en kunnen we ervoor zorgen dat de voorgenomen versoepelingen voor 1 juni, 15 juni, 1 juli en 1 september door kunnen gaan."

Deze noodverordening is bekendgemaakt op www.vnog.nl  en treedt 11 mei 2020 in werking. De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De noodverordening van 29 april 2020 komt hiermee te vervallen.