Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Coronanoodsteun Sportverenigingen Apeldoorn

Sportverenigingen in Apeldoorn die financieel hebben geleden onder de coronacrisis, kunnen noodsteun krijgen. Deze steun bestaat uit een subiside voor betaalde onroerende zaakbelasting of voor de financiële schade die geleden is door de coronacrisis.

Mijn Apeldoorn

Omschrijving

Aanvragen

Het bestuur van een sportverenigingkan deze subsidie aanvragen, met het online aanvraagformulier. Daar hoort o.a. een bijlage aanvraag Subsidieregeling Coronanoodsteun Sportverenigingen Apeldoorn (pdf, 1Mb) bij. Vul deze in voordat u de aanvraag indient.

U kunt deze subsidie vanaf 1 december 2021 tot 1 februari 2022 aanvragen. Subsidieaanvragen die buiten deze periode zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Binnen 8 weken na de aanvraagperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.

Aan te leveren documenten

Vaststellen en uitbetalen

Subsidieregeling