Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Voor kinderen

06-09-2021

Mijn Apeldoorn

Voorschoolse educatie

Een peuter (2 tot 4 jaar)  kan naar een peuterspeelzaal met voorschoolse educatie. Daar worden zijn vaardigheden extra gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De verwijzing gaat via het Centrum voor Jeugd en Gezin

Taalklassen

Kinderen (van 4 en 5  jaar) die al naar de basisschool gaan worden in hun ontwikkeling belemmerd, als ze de Nederlandse taal niet voldoende spreken en/of begrijpen. Ze kunnen dan deelnemen aan de Taalklas. Deze extra lessen bevorderen de beheersing van de Nederlandse taal. Binnen het onderwijs zijn er enkele basisscholen waaraan een taalklas is verbonden.

Subsidies

Alleen in het landelijk register kinderopvang opgenomen gespecialiseerde instellingen die zich inzetten om ontwikkelingsachterstanden van kinderen te verminderen of voorkomen, kunnen in aanmerking komen voor een bekostiging van voor- en vroegschoolse educatie. Er gelden hiervoor richtlijnen. Meer informatie vindt u op onze subsidiepagina