Wat zoekt u:

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

U hebt een vergunning voor brandveilig gebruik nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik zoals in een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis of hotel. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan zowel aan de balie in het stadhuis als telefonisch. Maak zowel voor een bezoek, als het opvragen van informatie per telefoon, een afspraak via de knop 'Afspraak maken'.

Afspraak maken

 • Denkt u bij de benodigdheid van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan de volgende situaties; er slapen meer dan 10 personen in het gebouw (geen woongebouw, wel bedrijfsmatig of met verzorging), er zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig die jonger dan 12 jaar zijn of die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn. Soms volstaat een melding brandveilig gebruik.

  Met een vergunning voor brandveilig gebruik voldoet u aan de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van uw gebouw (dit is dus in een vergunningprocedure door de gemeente getoetst). De gemeente komt dan vooraf controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

  In een melding laat u de gemeente alleen weten wat u van plan bent. U geeft ook aan dat u voldoet aan de eisen om het gebouw brandveilig te gebruiken. U krijgt van de gemeente alleen een ontvangstbevestiging.

  Natuurlijk dient een bouwwerk te allen tijde voldoen aan de technische eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. Dit vervalt niet wanneer u voor brandveilig gebruik een vergunning hebt of melding heeft gedaan.

 • Het aanvragen van deze omgevingsvergunning doet u bij voorkeur Omgevingsloket (DigiD of eHerkenning benodigd). U kunt ook terecht aan de balie in stadhuis. Maak hiervoor online een afspraak (ook voor een telefonische afspraak). Tot slot kunt ook een papieren aanvraag samenstellen en deze versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voeg alle benodigde bijlagen (zoals een situatieschets of foto) toe en dien alle stukken in 4-voud in.

  Voordat u het gebouw in gebruik neemt, moet u een vergunning aanvragen. Houdt u hierbij rekening met de tijd die nodig is voor het verlenen van de vergunning, dit is maximaal 6 maanden (verlenging mogelijk met 6 weken).

  Buren en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een vergunning voor bouwen. De vergunning publiceren we in het Apeldoorns Stadsblad. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

  Melden

  U kunt een melding brandveilig gebruik indienen bij het Omgevingsloket, als;

  • in een bouwwerk (anders dan een woongebouw) meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn
  • u gebruik maakt van gelijkwaardigheid in het kader van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012
  • een pand met woonfunctie in gebruik is voor kamerverhuur aan meer dan 4 huurders.

  Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen. De melding maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

 • De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor brandveilig gebruik bedragen € 277,00 vermeerderd met € 0,46 per m2. Aan het indienen van een melding zijn geen kosten verbonden.