Wat zoekt u:

Omgevingsvergunning wijzigen gebruik gebouwen

Als u een gedeelte van een bedrijfspand, woning of een (gedeelte van een) schuur wilt gebruiken voor beroepsuitoefening aan huis, kan het zijn dat u hiervoor een vergunning nodig heeft omdat dit (afwijkend) gebruik niet past in het bestemmingsplan. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan zowel aan de balie als telefonisch. Maak zowel voor een bezoek, als het opvragen van informatie per telefoon, een afspraak via de knop 'Afspraak maken'.

Afspraak maken

  • Als u een gedeelte van een bedrijfspand, woning, of een (gedeelte van een) schuur wilt gebruiken voor beroepsuitoefening aan huis, kan het zijn dat u hiervoor een vergunning nodig heeft omdat dit (afwijkend) gebruik niet past in het bestemmingsplan. Maar er zijn ook nieuwe bestemmingsplannen waarin het wél mag. Kijk daarom goed naar het bestemmingsplan. Het kan zijn dat er naast deze wijziging ook bouwactiviteiten zijn. In dat geval hebt u ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

  • Het aanvragen van deze omgevingsvergunning doet u bij voorkeur online via het Omgevingsloket (DigiD of eHerkenning benodigd). U kunt ook terecht aan de balie in stadhuis. Maak hiervoor online een afspraak (ook voor een telefonische afspraak). Tot slot kunt ook een papieren aanvraag samenstellen en deze versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voeg alle benodigde bijlagen (zoals een situatieschets of foto) toe en dien alle stukken in 4-voud in.

    Buren en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning. De vergunning publiceren we in het Apeldoorns Stadsblad. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

  • De kosten voor een vergunning wijzigen gebruik gebouwen bedragen € 220,00. Wanneer er een integrale afweging nodig is, kunnen er aanzienlijke extra kosten van toepassing zijn.