Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gebiedsvisie Beemte Broekland: samen bedenken waar ruimte is voor groene energie

15-03-2022

De komende jaren gaat Apeldoorn veranderen. Daarom is de omgevingsvisie Apeldoorn 2040 geschreven. In dit document staat hoe Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Er staat veel te gebeuren en de energietransitie is hierin een belangrijk onderdeel.

Mijn Apeldoorn

De energietransitie is de overstap van het gebruik van fossiele brandstoffen, die CO2- uitstoot veroorzaken (zoals benzine), naar duurzame vormen van energie (zoals wind- en zonne-energie). Ons doel is dat we in gemeente Apeldoorn in 2050 energieneutraal zijn. Energieneutraal betekent dat iedereen in gemeente Apeldoorn evenveel energie verbruikt als dat wij zelf opwekken.

Om dit te bereiken hebben we meer oplossingen nodig dan besparen, duurzame warmte en zonnepanelen op daken. Hiervoor hebben wij ook windmolens en zonneparken nodig.

In de Omgevingsvisie zijn 3 zoekgebieden voor nieuwe zonneparken initiatieven aangewezen. Daarnaast is onder voorwaarden ruimte voor initiatieven in de buurt van dorpen. Voor de zoekgebieden ontdekken wij als gemeente graag samen met de inwoners, ondernemers en overige betrokkenen van het gebied hoe wij de visie van de zonnepanelen kunnen inrichten. Het doel is dat de panelen in het landschap passen, de biodiversiteit stimuleert en de natuurwaarden versterkt. In de tweede helft van 2022 starten we met het gebiedsproces in Beemte Broekland. Een paar maanden later volgt Klarenbeek. Op korte termijn wordt deze webpagina aangevuld met meer informatie over het proces. Heeft u voor die tijd al vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar zonneparken@apeldoorn.nl.  

Planning

Achtergrondinformatie

Veelgestelde vragen

Besluit gemeenteraad


Uw Reactie
Uw Reactie