Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Waterstof

09-11-2020

Waterstof staat volop in de belangstelling. De gemeente Apeldoorn wil ervaring opdoen met de toepassing van waterstof.

Mijn Apeldoorn

Bijvoorbeeld met de installatie van een waterstofketel in het Huis van de Schoone Kunsten, met onder meer poppodium Gigant.

Waterstof is geen energiebron (zoals zonne- of windenergie), maar een energiedrager. De verbranding van waterstof levert energie op, maar er komt geen CO2 bij vrij, alleen waterdamp. Dat is een voordeel voor het milieu. Naast voordelen zijn er ook nadelen aan deze techniek en kan waterstof nog niet op korte termijn grootschalig worden toegepast.

Een nadeel van waterstof is dat het gemaakt moet worden, want waterstofgas komt in de natuur nauwelijks voor. Waterstof wordt gemaakt uit water, met behulp van elektriciteit (elektrolyse). Alleen als waterstof met stroom uit schone (wind- en zonne-)energie wordt gemaakt en ruim beschikbaar is, is waterstof een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.

Duurzaam geproduceerde waterstof is nu nog duur en nauwelijks beschikbaar. De techniek moet eerst verder worden ontwikkeld, voordat deze op grote schaal in de bebouwde omgeving kan worden toegepast.