Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hulp bij energie(kosten)

06-04-2022

Uw woning duurzamer maken, levert direct voordelen op. Het bespaart energie, dat is goed voor het milieu. En het bespaart geld, dat is fijn voor uw portemonnee. Op deze pagina leest u welke ondersteuning de gemeente en andere organisaties bieden bij energie(kosten).

Mijn Apeldoorn

Energietoeslag 800 euro 

Update: 19 april

Inwoners met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag van 800 euro netto per huishouden aanvragen. Zo probeert de gemeente de laagste inkomens te helpen met het betalen van de energierekening. Inwoners met een bijstandsuitkering bij de gemeente zijn bij ons bekend en hebben de toeslag al automatisch ontvangen. Andere inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, kunnen een aanvraag indienen. Dat geldt bijvoorbeeld voor inwoners met een inkomen afkomstig uit werk of een Wajong-uitkering en voor WW-ers en AOW-ers zonder of met een klein pensioen.

Vraag de energietoeslag aan via www.apeldoorn.nl/energietoeslag.

Zelf aan de slag: energieadvies en ondersteuning

Uw huis verduurzamen en weten wat er financieel mogelijk is

Extra investering in energiebesparende maatregelen