Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken
Europastrategie 2017-2020

Voorwoord

Groot denken vanuit lokale ambities. Dat geldt zeker voor Europa. Door samen te werken met andere regio’s en het verkrijgen van Europese middelen willen wij onze Apeldoornse ambities versneld realiseren.

Apeldoorn en Europa vinden elkaar op de Cleantech-thema’s energie, circulaire economie, klimaat en cleantech werk. Zo ondersteunen wij burgerinitiatieven voor duurzame energieopwekking en gebruik in hun eigen wijk. En zetten wij in op het met Europese partners bedenken, testen en implementeren van nieuwe ideeën om voedselafval terug te dringen. Apeldoorn biedt als stad van toegepaste kennis en innovatie ruimte voor deze vernieuwde initiatieven.

Europese successen behaal je niet alleen. Het gezamenlijk optrekken met de Cleantech Regio in Brussel biedt de benodigde schaalgrootte. Ook verkennen wij actief hoe wij binnen strategische samenwerkingsverbanden Europese lobbykansen kunnen pakken voor Apeldoorn en partners binnen Oost-Nederland. Groot denken vanuit lokale ambities vraagt zeker ook om samenwerking op lokaal niveau. Daarom trekken wij samen met bewoners, bedrijven en instellingen uit Apeldoorn op in Europese projecten. Hoe wij dat doen, leest u in onze Europastrategie 2017-2020.

drs. J.C.G.M. (John) Berends MPA
Burgemeester gemeente Apeldoorn