Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Feiten en cijfers

14-03-2019

Op deze pagina vindt u de belangrijkste cijfers over Apeldoorn. Hoeveel mensen wonen er in Apeldoorn en in wat voor type woningen? Wat zijn de archeologische hoogtepunten? Waar werken de Apeldoorner inwoners? Wat voor landschappen vind je in Apeldoorn? Op deze pagina kunt u antwoord vinden op onder meer deze vragen.

Mijn Apeldoorn

De pagina bestaat uit 12 hoofdstukken, in ieder hoofdstuk staat een onderwerp centraal. Binnen de hoofdstukken besteden we aandacht aan meerdere elementen. Zo vindt u in het hoofdstuk Bevolking informatie over bevolkingsopbouw, leeftijd, kenmerken van huishoudens en de ontwikkeling van de bevolking. De informatie hebben we op diverse manieren gepresenteerd, in kaarten, maar ook in tabellen en grafieken. In sommige hoofdstukken is het mogelijk om via een link door te klikken naar een pagina met aanvullende gegevens.

Apeldoorn is bezig met het maken van een Omgevingsvisie gericht op de toekomst, hoe ziet Apeldoorn eruit in 2030? Om het gesprek te kunnen voeren over de toekomst van Apeldoorn is het erg behulpzaam om de huidige staat van Apeldoorn op verschillende gebieden te bekijken.