Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeenteraad start met werkgroep Gebiedsgericht Werken

De gemeenteraad van Apeldoorn gaat in januari 2017 starten met een raadswerkgroep Gebiedsgericht Werken. Dit naar aanleiding van de Koersnotitie Gebiedsgericht Werken, die op dit moment door het college voor inspraak is vrijgegeven tot en met 30 december 2016.

Mijn Apeldoorn

Waarom een werkgroep?
Naast de uitkomsten van de inspraakprocedure wil de gemeenteraad haar eigen rol verder onderzoeken in het gebiedsgericht werken. De werkgroep wil zich laten informeren of met deze koersnotitie de juiste weg wordt ingeslagen. En welke vormen van vertegenwoordiging vanuit de samenleving in de huidige tijd de meest passende zijn voor de wijken en dorpen.
Planning
De raadswerkgroep gaat bestaan uit vijf raadsleden. In januari gaan zij van start en zij verwachten in juli hun onderzoek af te ronden.
Koersnotitie Gebiedsgericht Werken
Met deze notitie heeft het college haar plannen kenbaar gemaakt om een nieuwe weg in te slaan met betrekking tot gebiedsgericht werken. Per dorp of wijk maakt de gemeente voortaan een ‘foto’ van het gebied, die geldt als basis voor een gesprek tussen inwoners en de gemeente. Zo kunnen plannen en activiteiten in dorpen en wijken goed op elkaar afgestemd worden. De gemeente introduceert daarnaast een initiatievenfonds, om spontane initiatieven te ondersteunen.