Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Burgerparticipatie

De raadswerkgroep Burgerparticipatie onderzocht vóór de verkiezingen van maart 2018 hoe de gemeente initiatieven in Apeldoorn kan ondersteunen. Er ligt nu een notitie waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen.

Mijn Apeldoorn

Kernpunten uit de notitie:

  • meer ruimte voor nieuwe participatievormen, bijvoorbeeld burgerinitiatieven
  • experimenteren met andere participatievormen
  • openbaar platform voor Apeldoornse initiatieven
  • afscheid nemen van de verordening op dorps- en wijkraden zodat er ruimte ontstaat om bijvoorbeeld budgetten anders in te zetten 

Wilt u precies weten wat in de notitie staat?

Op 29 november 2018 was een dialoog over deze discussie, onder meer met de dorps- en wijkraden

Op 13 december 2018 was een politieke markt-bijeenkomst over participatie

Wat wil het college van B&W?

De raadswerkgroep die de notitie heeft geschreven was opgericht naar aanleiding van de notitie 'Gebiedsgericht Werken' van het college van burgemeester en wethouders. Met deze notitie heeft het college zijn plannen kenbaar gemaakt om een nieuwe weg in te slaan met betrekking tot gebiedsgericht werken. Per dorp of wijk wil de gemeente voortaan een ‘foto’ van het gebied maken, die geldt als basis voor een gesprek tussen inwoners en de gemeente. Zo kunnen plannen en activiteiten in dorpen en wijken goed op elkaar afgestemd worden. Het college van B&W wil daarnaast een initiatievenfonds introduceren om spontane initiatieven te ondersteunen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het college van B&W een wethouder die zich specifiek met participatie bezighoudt. Dit is Wim Willems (Lokaal Apeldoorn)

Leden

De leden van de werkgroep zijn:

Contact

Heeft u opmerkingen of vragen over de raadswerkgroep burgerparticipatie of over de notitie? Wij horen graag van u! U kunt ons bereiken via politiekemarkt@apeldoorn.nl.