Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuw oud en nieuw

De gemeenteraad heeft op donderdag 6 februari 2020 de raadswerkgroep nieuw Oud en Nieuw ingesteld.

Mijn Apeldoorn

 

In verband met COVID-19 ligt het dossier Nieuw Oud en Nieuw stil. Naar verwachting zal de werkgroep het dossier weer opstarten in de loop van het komend jaar richting oudjaarsviering 2021.

Doel werkgroep
Het doel van de werkgroep is tweeledig:

1.    het College begeleiden bij de voorbereiding van het raadsbesluit dat een verbod tot het afsteken van consumentenvuurwerk vanaf de jaarwisseling 2020-2021 zal inhouden;
2.    in samenspraak met de Apeldoornse samenleving te zoeken naar alternatieven voor het Oud en Nieuw feest.

Leden raadswerkgroep
De werkgroep bevat negen fracties, namelijk het CDA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, 50Plus, Lokaal Apeldoorn en de SGP. Deze werkgroep zal hun bevindingen zo mogelijk voor de zomer aan de gemeenteraad presenteren.

Achtergrond
Op 17 oktober 2019 is de motie ‘Afsteekverbod vuurwerk’ door de gemeenteraad aangenomen. In deze motie vraagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waarmee vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht wordt. De werkgroep gaat op zoek naar alternatieven waarmee de jaarwisseling gevierd kan worden. Dit doen zij bijvoorbeeld door het organiseren van een conferentie waarbij de samenwerking met onder andere scholen en jongeren gezocht wordt.

Update 21 april 2020
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kan de conferentie dit jaar niet plaatsvinden. Tijdens de conferentie zou met name gesproken worden over de alternatieven voor het oud en nieuw feest. Het raadspresidium heeft daarom besloten om dit jaar geen vervolg te geven aan activiteiten van de raadswerkgroep die gericht zijn op het zoeken naar alternatieven voor het oud en nieuw feest. Dit betekent ook dat de gemeenteraad dit jaar geen besluit zal nemen over de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om het afsteken van consumentenvuurwerk in Apeldoorn te verbieden. De raadswerkgroep Nieuw oud en nieuw heeft zijn werkzaamheden nu stil gelegd en zal zo mogelijk in 2021 weer actief gaan worden.