Ga naar de homepage

Raadswerkgroep Burgerparticipatie

De werkgroep Burgerparticipatie onderzocht hoe initiatieven in een wijk of dorp door de gemeente ondersteund kunnen worden.

Mijn Apeldoorn

De raadswerkgroep onderzocht welke vormen van vertegenwoordiging vanuit de samenleving in de huidige tijd de meest passende zijn voor de wijken en dorpen.

Leden

De leden van de werkgroep waren:

  • Wim Willems, Lokaal Apeldoorn, voorzitter
  • Paula Donswijk, D66
  • Ties Stam, PvdA
  • Marcel van der Maal, GroenLinks
  • Bonnie ten Damme, Progressief Sociaal Apeldoorn

Koersnotitie Gebiedsgericht Werken

De raadswerkgroep is opgericht naar aanleiding van de notitie 'Gebiedsgericht Werken' van het college van burgemeester en wethouders. Met deze notitie heeft het college zijn plannen kenbaar gemaakt om een nieuwe weg in te slaan met betrekking tot gebiedsgericht werken. Per dorp of wijk wil de gemeente voortaan een ‘foto’ van het gebied maken, die geldt als basis voor een gesprek tussen inwoners en de gemeente. Zo kunnen plannen en activiteiten in dorpen en wijken goed op elkaar afgestemd worden. De gemeente wil daarnaast een initiatievenfonds introduceren om spontane initiatieven te ondersteunen.