Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van het gemeentebestuur.

Mijn Apeldoorn

Op deze pagina vindt u:

De gemeenteraad van Apeldoorn wordt sinds 2003 ondersteund door een eigen rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt op allerlei gebied of het beleid van de gemeente effect heeft en of de gemeente het geld goed en doelmatig besteedt. Zo heeft de commissie onderzoek gedaan naar de toekomst van de woningvoorraad en naar de beheersing van grote gemeentelijke projecten. Het werk van de commissie gebeurt objectief en onafhankelijk. De commissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

Samenstelling

De volgende raadsleden/fractievertegenwoordigers zitten in de Rekenkamercommissie:

Voorzitter: Karin Meijer

Leden:

Secretaris: Joyce Zweers (Raadsgriffie Apeldoorn)

Documenten 2019

De kwaliteit van informatie in de planning-&controldocumenten van de gemeente kan beter. Dat zegt de Apeldoornse Rekenkamercommissie in haar rapport ‘Onderzoek jaarstukken 2018’. U kunt het rapport hier downloaden:

Documenten 2018

 

U kunt de onderzoeksprogramma's, jaarverslagen en afgeronde onderzoeken van voor 2018 lezen en downloaden via het Raadsinformatiesysteem.

Verordening