Wat zoekt u:

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van het gemeentebestuur.

Op deze pagina vindt u:

De gemeenteraad van Apeldoorn wordt sinds 2003 ondersteund door een eigen rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt op allerlei gebied of het beleid van de gemeente effect heeft en of de gemeente het geld goed en doelmatig besteedt. Zo heeft de commissie onderzoek gedaan naar de toekomst van de woningvoorraad en naar de beheersing van grote gemeentelijke projecten. Het werk van de commissie gebeurt objectief en onafhankelijk. De commissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

Documenten 2016

Documenten 2015

U kunt de onderzoeksprogramma's, jaarverslagen en afgeronde onderzoeken van voor 2015 lezen en downloaden via het Raadsinformatiesysteem.

Samenstelling

  • Voorzitter: J.M. (Joop) Roebroek
  • D. (Dennis) Russchen (gemeenteraadslid D66)
  • M.D. (Myrthe) Kuiper (gemeenteraadslid CDA)
  • J.I. (Jeannet) Huizing-Hekert (gemeenteraadslid ChristenUnie)
  • G.J. (Gert-Jan) Walgemoed (gemeenteraadslid VVD)
  • J.M. (Jasper) van Alten (fractievertegenwoordiger PvdA)
  • M. (Menno) van Erkelens (gemeenteraadslid Leefbaar Apeldoorn)
  • S. (Sander) Kok (fractievertegenwoordiger SGP)
  • F. (Frank) Tiekstra (fractievertegenwoordiger PSA)

Verordening

Vacature

De rekenkamercommissie Apeldoorn zoekt een extern lid voor de duur van één jaar, lees hier de volledige vacature tekst