Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van het gemeentebestuur.

Mijn Apeldoorn

Op deze pagina vindt u:

De gemeenteraad van Apeldoorn wordt sinds 2003 ondersteund door een eigen rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt op allerlei gebied of het beleid van de gemeente effect heeft en of de gemeente het geld goed en doelmatig besteedt. Zo heeft de commissie onderzoek gedaan naar de toekomst van de woningvoorraad en naar de beheersing van grote gemeentelijke projecten. Het werk van de commissie gebeurt objectief en onafhankelijk. De commissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

Samenstelling

 

Voorzitter rekenkamercommissie Karin MeijerVoorzitter: Karin Meijer

Secretaris: Joyce Zweers (Raadsgriffie gemeente Apeldoorn)

De Rekenkamercommissie heeft ook een eigen Twitteraccount.

Onderzoeken van de Rekenkamercommissie

2021

Verordening