Ga naar de homepage

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het beleid van het gemeentebestuur.

Mijn Apeldoorn

Op deze pagina vindt u:

De gemeenteraad van Apeldoorn wordt sinds 2003 ondersteund door een eigen rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt op allerlei gebied of het beleid van de gemeente effect heeft en of de gemeente het geld goed en doelmatig besteedt. Zo heeft de commissie onderzoek gedaan naar de toekomst van de woningvoorraad en naar de beheersing van grote gemeentelijke projecten. Het werk van de commissie gebeurt objectief en onafhankelijk. De commissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

Samenstelling

De volgende raadsleden/fractievertegenwoordigers zitten in de Rekenkamercommissie:

Documenten 2018

Documenten 2017

 

U kunt de onderzoeksprogramma's, jaarverslagen en afgeronde onderzoeken van voor 2017 lezen en downloaden via het Raadsinformatiesysteem.

Verordening