Wat zoekt u:

Fractievertegenwoordigers

Fractievertegenwoordigers helpen de raadsleden.

Door de enorme hoeveelheid onderwerpen die om aandacht vragen, dreigen raadsfracties soms tijd tekort te komen. Fractievertegenwoordigers helpen de raadsleden. Een fractievertegenwoordiger is lid van een politieke partij en heeft op de kieslijst gestaan. Maar hij of zij is geen raadslid en maakt geen deel uit van de gemeenteraad. Daarom mag een fractievertegenwoordiger ook niet het woord voeren tijdens een plenair raadsdebat. Fractievertegenwoordigers hebben wel net als de raadsleden een belofte of eed afgelegd bij hun benoeming als fractievertegenwoordiger. Fractievertegenwoordigers kunnen namens hun politieke fractie het woord voeren tijdens de bijeenkomsten van de Politieke Markt. Deze bijeenkomsten dienen onder andere ter voorbereiding van besluiten. 

U vindt de namen van de fractievertegenwoordigers op de raadsfractiepagina's