Ga naar de homepage

Niet-openbare vergaderingen

Een overzicht van onderwerpen waar de gemeenteraad niet-openbaar heeft vergaderd.

Mijn Apeldoorn

De raad vergadert in principe altijd openbaar. Maar soms is het nodig dat de gemeenteraad onderwerpen niet openbaar bespreekt. Dat kan te maken hebben met financiële en strategische belangen van de gemeente of van een onderhandelingspartner. En soms heeft dat te maken met de persoonlijke levenssfeer van burgers. In zo'n geval besluit het Presidium een onderwerp niet in de openbaarheid te behandelen.

2018

In 2018 is tot en met september 7 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 11-01-2018: PlusOV 
 2. 18-01-2018: Teuge
 3. 22-02-2018 : PlusOV
 4. 24-05-2018: Ontwerpbestemmingsplan Vlijtseweg
 5. 07-06-2018: Zienswijze conceptjaarverslag 2017 Leerplein055
 6. 05-07-2018: Besluitvorming Oudedijk 59-61 Uddel
 7. 20-09-2018: PlusOV

2017

In onderstaand overzicht kunt u zien waarover de niet-openbare vergaderingen in 2017 gingen:

 1. 26-01-2017: Verlenging huur- en exploitatieovereenkomst Omnisport
 2. 16-02-2017: Voorbereidingsbesluit Vlijtseweg en Voorbereidingsbesluit Julianatoren
 3. 29-06-2017: Ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen Oudedijk 59/61
 4. 29-06-2017: Openbaar onderwijs en kleine scholen
 5. 21-09-2017: Verlenging huur- en exploitatieovereenkomst Omnisport
 6. 02-11-2017: Actuele ontwikkelingen rondom geitenhouderijen
 7. 02-11-2017: Voorbereidingsbesluit Vlijtseweg 182 en 184 (supermarkten)
 8. 16-11-2017: Zienswijze conceptbegroting 2018 Leerplein 055
 9. 07-12-2017: Veiligheidsmaatregelen Serious Request