Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Niet-openbare vergaderingen

Een overzicht van onderwerpen waar de gemeenteraad niet-openbaar heeft vergaderd.

Mijn Apeldoorn

De raad vergadert in principe altijd openbaar. Maar soms is het nodig dat de gemeenteraad onderwerpen niet openbaar bespreekt. Dat kan te maken hebben met financiële en strategische belangen van de gemeente of van een onderhandelingspartner. En soms heeft dat te maken met de persoonlijke levenssfeer van burgers. In zo'n geval besluit het Presidium een onderwerp niet in de openbaarheid te behandelen.

2020

In 2020 heeft de gemeenteraad tot het zomerreces 2 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 20-02-2020: Presentatie nieuw zwembad
 2. 07-05-2020: De Hoenderloo Groep

2019

In 2019 heeft de gemeenteraad 13 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 10-01-2019: Analyse kostenontwikkeling jeugdhulp 2018 inclusief uitvoeringsplan
 2. 10-01-2019: Stand van zaken Hornbach – de Voorwaarts
 3. 07-02-2019: Theehuis Westenenkerpark
 4. 07-02-2019: Presentatie ontwikkelingsscenario’s Juliana locatie
 5. 14-02-2019: Zienswijze luchthavenbesluit Lelystad Airport
 6. 21-03-2019: Handhaving aangetroffen asbest in flatgebouw
 7. 11-04-2019: Handhaving illegale bebouwing
 8. 09-05-2019: Contractbespreking Omnisport
 9. 19-09-2019: Voortgang ontwerpfase herinrichting Marktplein tot Plein van de Stad
 10. 17-10-2019: Bijeenkomst depolarisatie rondom de intocht van Sinterklaas
 11. 07-11-2019: Veiligheidsmaatregelen landelijke intocht Sinterklaas
 12. 12-12-2019: (illegale) prostitutie (Ontmoeting)
 13. 19-12-2019: De Hoenderloo Groep

2018

In 2018 is 11 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 11-01-2018: PlusOV 
 2. 18-01-2018: Teuge
 3. 22-02-2018 : PlusOV
 4. 24-05-2018: ontwerpbestemmingsplan Vlijtseweg
 5. 07-06-2018: zienswijze conceptjaarverslag 2017 Leerplein055
 6. 05-07-2018: besluitvorming Oudedijk 59-61 Uddel
 7. 20-09-2018: PlusOV
 8. 27-09-2018: PlusOV
 9. 06-12-2018: presentatie ontwerpen Marktplein
 10. 20-12-2018: opzegging huur Eksterweg/Finse School/Mudanthe
 11. 20-12-2018: concept uitgangspuntennotitie aanbesteding routegebonden vervoer

2017

In 2017 is 9 keer niet openbaar vergaderd:

 1. 26-01-2017: verlenging huur- en exploitatieovereenkomst Omnisport
 2. 16-02-2017: voorbereidingsbesluit Vlijtseweg en Voorbereidingsbesluit Julianatoren
 3. 29-06-2017: ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen Oudedijk 59/61
 4. 29-06-2017: openbaar onderwijs en kleine scholen
 5. 21-09-2017: verlenging huur- en exploitatieovereenkomst Omnisport
 6. 02-11-2017: actuele ontwikkelingen rondom geitenhouderijen
 7. 02-11-2017: voorbereidingsbesluit Vlijtseweg 182 en 184 (supermarkten)
 8. 16-11-2017: zienswijze conceptbegroting 2018 Leerplein 055
 9. 07-12-2017: veiligheidsmaatregelen Serious Request