Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Ruimte voor lopen

Lopen is goed voor een mens. Niet alleen voor de gezondheid, wie loopt ontmoet meer mensen en krijgt sneller contact. Lopen draagt bij aan meer groene, duurzame wijken met vitale inwoners. Alle reden dus om de voetganger meer ruimte te geven.

In september 2020 is de gemeente Apeldoorn partner geworden van het platform Ruimte voor Lopen. In dit platform werken verschillende overheden en kenniscentra samen om het lopen en de voetgangers meer aandacht te geven.

Studies en projecten

Inmiddels zijn verschillende studies en projecten van de gemeente waarbij er meer aandacht is voor lopen en voetgangers:

  • Uitnodigende Buitenruimte, in samenwerking met provincie Gelderland en het bureau Urhahn (nog in concept)
  • Het masterplan Binnenstad, met het bureau Delva
  • In het kader van 75 jaar bevrijding heeft de gemeente Apeldoorn samen met partners de Canadian Walk opgezet om de bevrijdingsgeschiedenis van Apeldoorn te tonen via een wandeling
  • Met verschillende partners werkt de gemeente Apeldoorn aan het verder brengen van lange-afstand-wandelingen, klompenpaden, rolstoelvriendelijke routes en dergelijke.
  • De gemeente Apeldoorn werkt aan verschillende proeftuinen en loop-events zoals de speelstraat bij lagere scholen en hardloopwedstrijden. 

Inspiratie, kennis en ervaring

Met het partnerschap met platform Ruimte voor Lopen verwacht de gemeente Apeldoorn meer inspiratie en ervaring op te doen en kennis uit te wisselen. Om zo het lopen en de voetganger meer aandacht te geven in beleid en projecten.

Mijn Apeldoorn