Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Uitnodigende buitenruimte

Er is veel mogelijk in de ‘buitenruimte’, de openbare ruimte buiten, als het gaat om spelen, bewegen, sporten en ontmoeten. Samen met de provincie Gelderland en Bureau Urhahn werkt gemeente Apeldoorn aan het traject ‘Uitnodigende buitenruimte’. Het resultaat is straks een inspiratiedocument voor alle partijen die aan de slag willen met de buitenruimte.

Met dit document kunnen alle partijen nog beter zien wat er mogelijk is in de buitenruimte. Niet alleen om de doelen van Gezinsstad Apeldoorn te realiseren, maar ook de andere doelen van de gemeente Apeldoorn. Zo verbeteren we de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten op het gebied van spelen, bewegen, sporten, cultuur en ontmoeten.

Op dit moment zijn we druk bezig om alle inspiratie en bouwstenen te verzamelen Uiterlijk begin 2021 zijn de resultaten hiervan te zien in een boek over hoe we onze buitenruimte beter kunnen maken.

Mijn Apeldoorn