Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Volunteers 2.0

In een gezinsstad is er niet alleen aandacht voor kinderen, of gezinnen met jonge kinderen. In een fijne gezinsstad moet iedereen een goede plek hebben. Ook ouderen bijvoorbeeld. Daarom is het thema ‘generaties verbinden’ ook onderdeel van het programma. Er gebeurt natuurlijk al het één en ander in de stad om generaties te verbinden. Hoe kunnen we hierbij als gemeente ondersteunen?

Volunteers 2.0

Om hier achter te komen doet gemeente Apeldoorn mee aan het project ‘Volunteers 2.0’. Dit project is een samenwerking van de Duitse Hochschule Rhein Waal en HAN University of Applied Sciences. Er werken in totaal 10 Nederlandse en Duitse gemeenten aan mee. De gemeenschappelijke doelstelling van het project is: de samenwerking tussen (bestaande) burgerinitiatieven en gemeenten versterken. Want als deze samenwerking goed werken, zorgen we samen voor een goede lokale leefbaarheid.

Hoe pakken we dat aan?

In Apeldoorn willen we met dit project werken aan het thema ‘generaties verbinden’. We verwachten dat steeds meer ouderen zelfstandig blijven wonen in een wijk. Door verbinding te maken tussen generaties hoopt de gemeente, dat ook ouderen onderdeel zijn en blijven van de wijk en zich meer betrokken voelen.

Er zijn in de gemeente al verschillende activiteiten die, bewust of onbewust, verschillende generaties samenbrengen. We hoeven als gemeente dus niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar wat is onze rol dan wel? Moet je als gemeente bijvoorbeeld sturend zijn of juist meer faciliterend, of ondersteunend of heb je een samenwerkingsrol? En wat houdt dat dan in en hoe voer je dat uit? Met dit project willen we daar een antwoord op vinden.

Mijn Apeldoorn