Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Jeugdparticipatie

In Apeldoorn zijn we blij met betrokken bewoners en bewonersinitiatieven. Zij houden onze wijken leefbaar. De bewoners van de toekomst zijn de kinderen van nu. Over twintig jaar zijn zij de ouders, professionals, ondernemers en ga zo maar door van Apeldoorn. Daarom vinden we het belangrijk om jongeren nu al te betrekken bij de vraagstukken van Apeldoorn en hen de mogelijkheid te geven om zich actief in te zetten voor Apeldoorn.

Doelen

Dit doen we met een jongerenraad. In februari gingen we op zoek naar betrokken jongeren die graag actief mee willen denken over hun eigen stad en dorp. Iedereen tussen de  12 en 20 jaar oud mocht zich aanmelden, of ze nou politiek betrokken zijn of niet. Want een belangrijk onderdeel van de jongerenraad is dat er plek is voor iedereen. Want iedereen moet de kans krijgen om zijn of haar talenten in te zetten voor Apeldoorn. 

Meer dan 50 aanmeldingen

Meer dan 50 jongeren meldden zich na de oproep aan voor de jongerenraad. Samen met de jongeren wordt bepaald met welke onderwerpen zij zich bezig willen houden en hoe ze dat willen doen. Op 10 maart was de eerste bijeenkomst. Verschillende onderwerpen komen aan bod: school, uitgaan, hangplekken en uiteraard de gevolgen van corona voor jongeren in Apeldoorn. Jongeren gaven aan graag bij te dragen aan de ontwikkeling van Apeldoorn. Zo waren de eerste reacties: “Ik vind het belangrijk dat ik deel uitmaak van de ontwikkeling van Apeldoorn” en “Gaaf als we iets kunnen neerzetten en er ook echt iets gedaan wordt met onze ideeën”. De jongeren zitten tot eind 2021 in de jongerenraad. 

Jongerenraad volgen

Meer weten en lezen over de activiteiten van de jongerenraad? Kijk dan op deze pagina op Young055.

En volg de jongerenraad via hun eigen insta account: jongerenraadapeldoorn 

Jongerenraad

Mijn Apeldoorn