Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Gezond en veilig opgroeien

In een aantrekkelijke Gezinsstad kunnen kinderen veilig en gezond opgroeien en zich ontwikkelen. Samen met onze partners bouwen we aan voorwaarden om dit verder te ontwikkelen. Daarbij richten we ons zowel op jonge kinderen als op jongeren.

We willen kinderen stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten. Dit doen we via JOGG. We proberen er voor kinderen en hun ouders te zijn als ze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We proberen sociale contacten in de buurt te verbeteren door te investeren in buurten en activiteiten.

We werken ook aan meer bewustwording, bijvoorbeeld door op schoolpleinen de luchtkwaliteit te meten. We proberen ouders en kinderen te stimuleren om vaker te fietsen of lopen, bijvoorbeeld naar school. Dit verbetert niet alleen de verkeerssituatie rondom de scholen, maar ook de luchtkwaliteit.

We vinden het belangrijk dat kinderen, pubers en jongvolwassenen ook zelf hun zegje mogen doen en dat wij samen met jongeren nadenken over de toekomst van Apeldoorn. Betrokken kinderen van nu leidt ook tot meer betrokken bewoners later.

Heeft u goede plannen waarmee we onze kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen laten opgroeien? Dan horen we dat graag! Mail naar gezinsstad@apeldoorn.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mijn Apeldoorn