Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Grift Binnenstad

De Grift in de Binnenstad van Apeldoorn wordt hersteld als uitwerking van het Apeldoorns Waterplan en het Regieplan Binnenstad.

Mijn Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt samen met het Waterschap Vallei en Veluwe aan het herstel van beken en sprengen in Apeldoorn als uitwerking van het Apeldoornse Waterplan. Zo ontstaat er ruimte voor afgekoppeld regenwater, overtollig grondwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Door de klimaatsverandering valt het regenwater steeds meer in pieken. Vooral in de binnenstad met veel verharding is het wenselijk om meer verharding af te koppelen van het riool. Daarom is het herstel van deze beekzone wenselijk. De aanleg ervan maakt het afkoppelen van veel verharding in de omgeving mogelijk. Er wordt ruimte voor water gemaakt door de aanleg van de beek en van de wadi.

De Grift vormt de hoofdader van het binnenstedelijke beken- en sprengensysteem. Realisatie van de Grift Binnenstad betekent concreet het realiseren van de laatste ontbrekende schakel in het totale traject van bovengronds brengen van de Grift en is daarmee cruciaal voor een goed functionerend bekensysteem. Het ontwikkelen van een parkachtige sfeer met een beek is hier het uitgangspunt. Hierbij wordt een binnenterrein dat nu bestaat uit achterkanten en rafelranden omgevormd tot een mooie, openbaar toegankelijke hof met paden, groen en water. Er ontstaat een prettige verblijfsruimte die onderdeel kan zijn van een rondwandeling door het centrum.

Voor dit ontbrekende beekdeel van de Grift zijn de afgelopen twee jaar onderzoeken uitgevoerd en is de haalbaarheid van het project verkend. Mede dankzij een subsidie, die in 2017 werd toegekend door provincie Gelderland, kan het project verder worden opgepakt. Daarbij heeft de gemeente ook in 2017 overeenstemming bereikt met een grondeigenaar over het gebruik van het terrein. Hierdoor is de verdere voorbereiding mogelijk ten behoeve van de aanleg van de beek. Het Waterschap en de Gemeente hebben een schetsontwerp op 27 september 2016 in het Stadhuis is gepresenteerd. Het schetsontwerp is verder uitgewerkt in het voorlopige ontwerp waarover op dinsdag 24 januari 2017 een inloopbijeenkomst is georganiseerd.

Dit ontwerp vormt de basis voor een verdere uitwerking. De vormgeving van het ontwerp is mede afhankelijk van een eventuele aanpassing van rechten m.b.t. grondgebruik in dit beektraject. In 2018 is een bestemmingsplantraject doorlopen voor een deel van het plangebied om de aanleg van de beekzone mogelijk te maken. De wijziging van het bestemmingsplan is begin 2019 vastgesteld. De realisatie van de Grift Binnenstad zal in 2020 plaatsvinden.

Definitief ontwerp

Hier vind je het definitief ontwerp. (pdf, 3,29 MB)

Meer informatie en downloads

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen aan de heer A. Nefkens.


  • Situatie voor de aanleg van de beekzone van de GriftBekijk een grotere versie
  • Doorsneden op verschillende punten van de beek samen met twee sfeerbeelden hoe het gebied er straks uit komt te zien.Bekijk een grotere versie
  • Voorlopige ontwerp Grift Hof met legenda en afbeeldingen van de gekozen bomen en struiken.Bekijk een grotere versie