Homepage Apeldoorn.

Helpt u mee?

Hebt u het vermoeden dat informatie niet juist zou kunnen zijn? Samen zorgen we voor betrouwbare gegevens van hoge kwaliteit. Ziet u een fout of onvolledigheid? Laat het ons weten via opendata@apeldoorn.nl Wilt u in uw mail aangegeven waar u de fout heeft aangetroffen?

Aanvraag open data Zelf aan de slag Helpt u mee?

Ziet u een fout in een basisregistratie?

Daarvoor kunt u een terugmelding doen. Gebruik daarvoor de volgende links:

Terugmelding BAG
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Klik hier voor een Terugmelding BAG

Terugmelding BGT
De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Klik hier voor een Terugmelding BGT

Terugmelding BRK
De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Veel afnemers gebruiken de kadastrale gegevens als basis voor hun eigen werkprocessen. Klik hier voor een Terugmelding BRK

Terugmelding BRT
De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Klik hier voor een Terugmelding BRT

Wilt u zelf gegevens of rapporten aanleveren?

Hebt u data of onderzoeksgegevens over Apeldoorn die wij kunnen en mogen gebruiken? Laat het ons weten via een mail naar opendata@apeldoorn.nl
Wij nemen hierover graag contact met u op.  • Contact opnemen
Uw Reactie
Uw Reactie