Ga naar de homepage

Rode draad

De afgelopen maanden hebben we je gevraagd je mening en visie op de binnenstad te geven. Al deze reacties hebben we samengevat in dit document.

Mijn Apeldoorn

De afgelopen maanden hebben we je via de facebookpagina JIJ IN HET CENTRUM gevraagd je mening en visie op de binnenstad te geven. Dit deden we aan de hand van een aantal uiteenlopende onderwerpen. En jullie hebben gereageerd, waarvoor nogmaals hartelijk bedankt!
Al deze reacties hebben we samengevat in dit document. Een groot deel van de reacties gebruiken we om een visie voor het centrum van Apeldoorn te ontwikkelen. De reacties die we daar niet voor kunnen gebruiken, worden naar betrokken planmakers en beleidsvormers binnen de gemeente gestuurd. Zodat zij jullie stem kunnen laten meewegen bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en beleid.

Via de facebookpagina JIJ IN HET CENTRUM informeren we je de komende periode over de tijdslijnen waarbinnen de Nota van uitgangspunten (onderdeel van het omgevingsplan) tot stand komt. En kun je ook meer lezen over de visie  zelf.

Beeldkwaliteit en straatbeeld

We hebben jullie meerdere vragen gesteld om een beeld te krijgen bij wat jullie vinden rondom dit thema. Meer kunst in de openbare ruimte? Welke iconische of historische elementen mis jij in het straatbeeld van onze binnenstad? Wat doen die mooie oude gevels met de sfeer in de binnenstad? Geeft het historisch besef, vind je het gewoon mooi of maakt het je nieuwsgierig waar het vandaan komt? Maar ook welk pand je op de nominatie zou zetten voor verfraaiing in het straatbeeld van de binnenstad.

Op basis van het grote aantal reacties, die soms ook erg uiteenliepen, is het volgende beeld ontstaan. Volgens jullie mag er in het centrum wel wat meer kunst geplaatst worden. Moeten oude panden worden opgeknapt, in plaats van afgebroken of gemoderniseerd. Jullie stellen voor om de lelijke jaren 60-80 gevels te verwijderen en het kale marktplein met meer groen te verfraaien en het gemeentehuis zelf met groen te bekleden. Door evenementen te organiseren, meer ontmoetingsplekken in het centrum te creëren, meer variatie in winkelaanbod (klein/groot, zelfstandig/ketens) te stimuleren, met leuke koffiegelegenheden en leegstaande panden tijdelijk te verhuren zal de binnenstad volgens jullie sfeervoller en aantrekkelijker worden. Tot slot speelt het parkeerbeleid in jullie ogen ook een negatieve rol als het gaat om de aantrekkelijkheid van het centrum. 

Jullie geven aan het gevelfonds een goed initiatief te vinden. Ook zijn jullie enthousiast over de bestrating van het centrum. Er is behoefte aan (betaalbare) woonruimte (appartementen). Dit zou volgens jullie kunnen worden gecreëerd door in het centrum de hoogte in te gaan met de bouw.

Bereikbaarheid

Jullie zijn van mening dat parkeren in het centrum moeilijk en veel te duur is. Dit geldt overigens niet voor het parkeren van fietsen. Dat is goed geregeld.  Het feit dat alle winkels dicht bij elkaar zitten, maakt het praktisch en gezellig.

Om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren hebben jullie ons de volgende tips gegeven:|

 • Na 17;00 uur geen betaald parkeren
 • Eerste uur parkeren gratis maken
 • Betaald parkeren afschaffen
 • Goedkoop busvervoer naar het centrum
 • Het centrum voor fietsers aantrekkelijk(er) maken

Groene binnenstad

Hoe duurzaam, groen en schoon is volgens jullie de binnenstad? Hoe kunnen we de Apeldoornse binnenstad verder vergroenen en in hoeverre zijn (stads)tuintjes de oplossing hiervoor? Ook is de vraag gesteld welk gebouw in het centrum in een groen jasje gestoken kan worden, zoals nu in Parijs veel gebeurt. En wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het al groen in het centrum.

Ook rondom dit onderwerp zijn vele reacties binnen gekomen. Het gevoel heerst dat het centrum te kaal en grijs (beton) is. Meer plantenbakken, meer groen en zitjes, extra bomen met sierhekjes in de winkelstraten en het gemeentehuis zorgen ervoor dat het centrum groener, duurzamer en aantrekkelijker wordt. Groene daken en gevels voor het bufferen van water en groene parkeerplaatsen maken volgens jullie het centrum ook duurzamer. Subsidies aan bewoners van de binnenstad kunnen stimulerend werken hierbij.

Door meer honden uitlaatplaatsen te creëren, onkruidbestrijding, graffiti aan te pakken, het centrum fietsvrij te maken en op specifieke plekken geen terrassen toe te staan wordt het centrum schoner en wordt minder (geluids)overlast ervaren.

Horeca

De Apeldoornse horeca kan in jullie ogen versterkt worden door meer en leuke terrassen te creëren en een ‘rode draad’ van horecagelegenheden vanaf het station tot aan het Caterplein te realiseren. Met een mengelmoes van goedkope en dure eetgelegenheden, zijn jullie van mening dat het horeca-aanbod op orde is. De nieuwste trend om detailhoreca (een drankje bij de kapper en een wijntje tijdens het kopen van kleding) te vermengen met elkaar, zien jullie niet als concurrentie voor de gevestigde horeca in Apeldoorn.

Leefbaarheid

Om de leefbaarheid van het centrum te vergroten, meer gezelligheid en levendigheid te creëren,  zien jullie een aantal mogelijkheden:

 • Meer historie en cultuur in het centrum
 • Het kanaal als vaarroute terugbrengen
 • Flexplekken in het centrum maken
 • In de aanwezige groenstroken zitplaatsen maken
 • Locatie met openbare toiletten realiseren

Marktplein

Ondanks dat we het marktplein als thema niet hebben uitgevraagd, hebben jullie wel een aantal verbeterpunten aan ons meegegeven. De gedeelde mening is dat het marktplein een kale steenvlakte is, waardoor het troosteloos oogt en geen visitekaartje voor Apeldoorn is. Door plantenbakken en bomen te plaatsen, een terras aan te leggen en foodtrucks op niet-marktdagen toe te staan wordt volgens jullie het marktplein aantrekkelijker.

Overlast

Schone openbare ruimten, geen fietsen meer in het centrum, hangplekken voor jongeren in te richten en beleid voor de organisatie van evenementen helpen om de overlast die wordt ervaren te beperken.

Veiligheid en verkeer

Dit thema hebben vanuit verschillende invalshoeken uitgediept. Naast veiligheid in het verkeer hebben we met elkaar gekeken naar de veiligheid in het uitgaansleven. Jullie hebben concreet aangegeven waar verkeerssituaties onveilig zijn en wat we er aan kunnen doen om de (verkeers)veiligheid in het centrum te vergroten. Zoals:

 • Snelheidsbeperkingen voor auto’s en scooters in het centrum invoeren
 • Geen fietsers / scooters meer in de Hoofdstraat
 • Meer controles/toezicht door politie
 • Auto- en fietsverkeer (meer) ‘scheiden’
 • Betere aanduiding voor voet- en fietspaden
 • Verkeersborden beter positioneren (op zichtbare plekken)
 • Parkeren zwaar verkeer op stoepen / in groenstroken voorkomen
 • Fietsen op juiste plekken stallen
 • Straten rollator ‘vriendelijk’ maken
 • Veiligere honden uitlaatplaatsen realiseren

Winkelaanbod – Leegstand

Tot slot hebben we jullie mening gevraagd over het winkelaanbod en hoe om te gaan met leegstand in de binnenstad. Het winkelaanbod kan in jullie ogen gevarieerder. Het gevoel heerst dat het huidige aanbod wordt gedomineerd door grote ketens en ‘gooi en smijt’ winkels. Het centrum mist een looproute, het winkelaanbod is in jullie ogen niet uniek en het (winkel)centrum is ongezellig en mist sfeer. De Oranjerie wordt zelfs als onaantrekkelijk betiteld.

In jullie ogen zijn de hoge huren, hoge parkeertarieven, online shoppen en de groei van winkels buiten het centrum (zoals bijvoorbeeld bij Omnisport) de veroorzaker van de leegstand in de binnenstad. Tegelijkertijd zien jullie ook dat de gemeente geen mogelijkheid heeft om eigenaren van leegstaande panden te stimuleren om de leegstand te beëindigen. Als tip geven jullie ons mee dat de leegstand verminderd zou kunnen worden door het principe van de ‘Beverwijkse Bazaar’ te hanteren en startende ondernemers te ondersteunen. De hoge huren maken het erg moeilijk voor hen om een goede plek te vinden en een goede start te kunnen maken.