Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Honden

Veel inwoners van Apeldoorn hebben één of meerdere honden. Honden maken daarmee een belangrijk onderdeel uit van de Apeldoornse samenleving. Ze zorgen voor levendigheid en het uitlaten van de hond draagt bij aan de sociale veiligheid in de buurt. Tegelijkertijd deelt iedereen de openbare ruimte van Apeldoorn met elkaar. Daarom is het van belang om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Mijn Apeldoorn

Hondenuitlaatplaatsen (HUP’s)

De gemeente heeft ongeveer 140 plaatsen aangelegd waar u uw hond(en) onaangelijnd mag uitlaten en de hondenpoep niet hoeft op te ruimen. Dat opruimen doet de gemeente. Zo’n plek noemen we een hondenuitlaatplaats (HUP). De gemeente reinigt alleen de grasvelden en niet tussen de struiken, hier geldt ook geen opruimplicht.

Bekijk de interactieve hondenuitlaatkaart of de hondenuitlaatkaart (pdf, 1,1 MB) om alle HUP’s te bekijken. Is de plaats waar u uw hond uitlaat niet op deze kaarten gemarkeerd, dan geldt de aanlijnplicht en de plicht om uitwerpselen op te ruimen.

Hondenuitlaatplaats aanvragen

U kunt een verzoek indienen bij de gemeente Apeldoorn voor een nieuwe HUP op een plek waar er nog geen is of waar er zich niet een in de directe nabijheid bevindt. De richtlijn die de gemeente hanteert is 6 minuten lopen vanaf de woning. U dient het verzoek online in via de Buitenlijn. Deze aanvraag kost u niets.
De gemeente wint advies in bij de betrokken wijkraad bij iedere aanvraag. Bij een positief advies volgt publicatie over het voornemen een HUP te realiseren in het huis-aan-huisblad Apeldoorns Stadsblad. Omwonenden kunnen daarna bedenkingen indienen.

  • Als er bedenkingen zijn, krijgen de indieners een gesprek met de gemeente en zij proberen onderling tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan toetsen we uw verzoek aan het formeel vastgestelde beleid en volgt een besluit over de toewijzing van uw verzoek.
  • Zijn er geen bedenkingen, dan wijst de gemeente de HUP aan. Hierna mogen omwonenden bezwaar aantekenen en volgt het verdere bezwaartraject.

Aanlijn- en opruimplicht

Hondenbelasting

Leuke wandelgebieden en routes

Zie ook