Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Huishoudelijk afval

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic en restafval. Dit heet huishoudelijk afval. In de gemeente Apeldoorn zamelt Circulus dit afval gescheiden in.

Mijn Apeldoorn

Groente-, tuin en fruitafval, glas, papier en plastic zijn herbruikbaar

Dit kunt u apart aanbieden. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval, moet apart worden ingeleverd. Kleding, meubels en elektronica kunnen ook prima hergebruikt worden.  Als u afval goed scheidt, dan heeft u minder restafval. Hiermee helpt u het milieu te beschermen.

Afvalbeheerder Circulus haalt het huishoudelijk afval op

En zorgt voor het opnieuw gebruiken van de materialen. De meeste soorten afval worden aan huis opgehaald of kunt u inleveren in ondergrondse containers in uw buurt. Kijk voor meer informatie over het scheiden van afval, de afvalkalender en andere praktische zaken op de website www.circulus.nl.  

U kunt ook kiezen voor hergebruik

Wat we niet meer nodig hebben, gooien we gescheiden weg. Als een product nog goed te gebruiken is, is doorgeven of verkopen aan iemand anders een goed idee. Dat kan ook via de kringloopwinkel, online of bij een Recycleplein. Soms is een product nog goed te repareren door uzelf, een monteur of via ShaRepair.

Plannen voor nieuwe ondergrondse containers

Om uw afval kwijt te kunnen, staan in Apeldoorn ondergrondse containers voor verschillende soorten huishoudelijk afval. Af en toe plaatsen we een nieuwe container, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor de hoeveelheid afval in een buurt. Daarvoor gebruiken we een stappenplan.

Door het afval gescheiden in te zamelen, maken we de afvalberg steeds kleiner

Naar uiteindelijk nul kilo per inwoner in 2050. Dat noemen we: Van Afval Naar Grondstof. In 2025 willen we maximaal 30 kilo/inwoner/jaar aan restafval over houden. In het plan Recycleservice 2025 hebben we opgeschreven hoe we dit doen.

Veel gestelde vragen

U vindt hier de antwoorden op de veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Bel met telefoonnummer 14 055 of kijk op www.circulus.nl.

Van Afval naar Grondstof

Wat moet ik doen als ik mijn afval niet zelf kan wegbrengen?

Wat is het doel van omgekeerd inzamelen?

Plaatsingsplannen ondergrondse containers

  1. Het ontwerpbesluit: de gemeente maakt een voorstel voor de plaatsing, dat heet het ontwerp-aanwijzingsbesluit;
  2. U kunt reageren: het ontwerp-aanwijzingsbesluit delen we eerst met u om belanghebbenden de kans te geven hierop te reageren. Dat doen we door het ontwerp-aanwijzingsbesluit hieronder en op www.officielebekendmakingen.nl te publiceren. Misschien bent u het niet eens met de locatie van de geplande container, heeft u een betere plek in gedachten of vindt u het juist een goed idee. Als u iets wilt melden over de geplande container, ontvangen we uw reactie graag. U kunt reageren door binnen zes weken na publicatie een zienswijze in te dienen;
  3. Het definitieve besluit: de gemeente besluit op basis van de binnengekomen zienswijzen en de gemeentelijke regels of de container geplaatst wordt. Voor de plaatsing maken we een definitief aanwijzingsbesluit. Dit publiceren we hieronder en op www.officielebekendmakingen.nl;
  4. Beroepsmogelijkheden: op het definitieve aanwijzingsbesluit kunt u alleen op reageren door in beroep te gaan bij de Raad van State. Daar zitten voorwaarden aan: u heeft een zienswijze ingediend of u kunt aannemelijk maken dat u redelijkerwijze geen zienswijze heeft kunnen indienen.
  5. Containerplaatsing: na publicatie van het definitieve aanwijzingsbesluit, plaatst de gemeente de container op de in het laatste besluit genoemde plek. De gemeente mag, ook als u in beroep bent gegaan bij de Raad van State, de container plaatsen. De Raad van State beslist dan of de container daar mag blijven staan of dat de gemeente deze moet weghalen.

Bekijk de door het college opgestelde beleidsregels.

Ontwerp-aanwijzingsbesluiten ondergrondse containers

Veelgestelde vragen