Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Huishoudelijk afval

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic en restafval. Dit heet huishoudelijk afval. In de gemeente Apeldoorn zamelt Circulus dit afval gescheiden in.

Mijn Apeldoorn

Groente-, tuin en fruitafval, glas, papier en plastic zijn herbruikbaar

Dit kunt u apart aanbieden. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval, moet apart worden ingeleverd. Kleding, meubels en elektronica kunnen ook prima hergebruikt worden.  Als u afval goed scheidt, dan heeft u minder restafval. Hiermee helpt u het milieu te beschermen.

Afvalbeheerder Circulus haalt het huishoudelijk afval op

En zorgt voor het opnieuw gebruiken van de materialen. De meeste soorten afval worden aan huis opgehaald of kunt u inleveren in ondergrondse containers in uw buurt. Kijk voor meer informatie over het scheiden van afval, de afvalkalender en andere praktische zaken op de website www.circulus.nl.  

U kunt ook kiezen voor hergebruik

Wat we niet meer nodig hebben, gooien we gescheiden weg. Als een product nog goed te gebruiken is, is doorgeven of verkopen aan iemand anders een goed idee. Dat kan ook via de kringloopwinkel, online of bij een Recycleplein. Soms is een product nog goed te repareren door uzelf, een monteur of via ShaRepair.

Plannen voor nieuwe ondergrondse containers

Om uw afval kwijt te kunnen, staan in Apeldoorn ondergrondse containers voor verschillende soorten huishoudelijk afval. Af en toe plaatsen we een nieuwe container, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor de hoeveelheid afval in een buurt. Daarvoor gebruiken we een stappenplan.

Door het afval gescheiden in te zamelen, maken we de afvalberg steeds kleiner

Naar uiteindelijk nul kilo per inwoner in 2050. Dat noemen we: Van Afval Naar Grondstof. In 2025 willen we maximaal 30 kilo/inwoner/jaar aan restafval over houden. In het plan Recycleservice 2025 hebben we opgeschreven hoe we dit doen.

Veel gestelde vragen

U vindt hier de antwoorden op de veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Bel met telefoonnummer 14 055 of kijk op www.circulus.nl.

Van Afval naar Grondstof

Wat moet ik doen als ik mijn afval niet zelf kan wegbrengen?

Wat is het doel van omgekeerd inzamelen?

Plaatsingsplannen ondergrondse containers

Ontwerp-aanwijzingsbesluiten ondergrondse containers

Veelgestelde vragen

 1. Welke soorten afval kan ik scheiden?
 2. Wat kost het afval mij?
 3. Kan er een extra ondergrondse container geplaatst worden?
 4. Ik kan zelf mijn afval niet wegbrengen, wat kan ik doen?
 5. Hoe werkt de luiercontainer?
 6. Kom ik aanmerking voor de Bijdrageregeling Medisch Afval?
 7. Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding Afvalstoffenheffing?

1. Welke soorten afval kan ik scheiden?

Als inwoner van de gemeente Apeldoorn kunt u verschillende soorten afval aanbieden. Dat kan via de container aan huis, via ondergrondse containers in uw buurt en/of via de Recyclepleinen.

De volgende soorten afval kunt u scheiden:

pictogrammenafval

 • Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
 • Papier en karton
 • Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD)
 • Glas
 • Luiers
 • Textiel
 • Kleine elektrische apparaten
 • Klein Chemisch Afval
 • Kringloopspullen
 • Restafval
 • Grof Vuil

Wilt u weten wanneer uw afval aan huis opgehaald wordt? Twijfelt u welk afval waarin hoort? Kijk op www.circulus.nl of check de Afvalvrij app. Bent u benieuwd waar de ondergrondse containers in uw buurt staan? Bekijk dan de kaart op www.circulus.nl.

2. Wat kost het afval mij?

Ieder huishouden in Apeldoorn betaalt afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Tribuut stuurt u hiervoor jaarlijks de aanslag gemeentebelastingen, namens de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.tribuut.nl

Daar bovenop betaalt u per aanbieding voor uw restafval. Dat betekent dat u voor iedere keer dat u uw container laat legen of een vuilniszak in de ondergrondse restafvalcontainer stort, u hiervoor achteraf betaalt. Hoe meer restafval u aanbiedt, hoe meer kosten u heeft. De andere soorten afval zijn gratis. U bespaart dus geld wanneer u uw afval scheidt.

Tarieven restafval ondergrondse container

Vuilniszak restafval 60 liter:       € 1,50

Vuilniszak restafval 30 liter:       € 0,75

Let op: niet iedere ondergrondse container is voorzien van een 30liter-opening.

Tarief rolcontainer voor restafval aan huis

Het aanbieden van een rolcontainer voor restafval aan huis (van 140 liter) kost per leging: € 7,75

3. Kan er een extra ondergrondse container geplaatst worden?

De ondergrondse afvalcontainers staan verspreid over de stad en een enkele dorpen. We kijken hierbij naar het aantal inwoners in een buurt en de spreiding van de containerplekken over een wijk. Vindt u dat er in uw buurt te weinig containers staan? Of zijn de containers vaak vol? Dan kunt u de gemeente vragen hiernaar te kijken. Soms is de oplossing snel gevonden, bijvoorbeeld door bestaande containers vaker te legen of door een rolcontainer aan huis te nemen. In een enkel geval is het nodig een extra ondergrondse afvalcontainer te plaatsen. Heeft u hierover vragen of ideeën, bel dan met 14 055.

4. Ik kan zelf mijn afval niet wegbrengen, wat kan ik doen?

Als u uw restafval niet kunt wegbrengen naar een ondergrondse container, zoeken we graag samen met u naar de beste oplossing. Woont u bijvoorbeeld in een benedenwoning, dan kunt u een grijze rolcontainer bestellen bij Circulus. U betaalt hiervoor één keer €25. Dat is voor het brengen bij uw huis. Deze container wordt geleegd op uw aanvraag. U kunt een afspraak maken voor leging via telefoon of e-mail of per app via www.circulus.nl. Biedt dit geen oplossing voor uw probleem, dan zoeken we samen verder en waar nodig bieden we extra hulp. Voor advies of hulp kunt u een bericht sturen aan recycleservice@apeldoorn.nl of bellen met telefoonnummer 14 055.

5. Hoe werkt de luiercontainer?  

Elk jaar gooien inwoners van de gemeente Apeldoorn zo’n 1800 ton luiers en incontinentiemateriaal bij het afval. Dat zijn meer dan 4,5 miljoen luiers. Door gebruikte luiers in te zamelen in speciale ondergrondse containers, kunnen we deze recyclen. U vindt de luiercontainer op een centrale plek in uw wijk. Kijk hiervoor op de kaart op www.circulus.nl.

De luiercontainers zijn bedoeld voor:

 • - inwoners van Apeldoorn met de zorg voor kinderen in de luiers;
 • - inwoners van Apeldoorn die incontinentiemateriaal gebruiken en niet in een zorginstelling wonen.

Voorwaarden:

 • - de luiercontainer opent u met uw milieupas. Die moet u hiervoor eerst laten activeren bij Circulus;
 • - gebruik van de luiercontainer is gratis;
 • - het luierafval moet in een doorzichtige of melkwitte plastic zak zitten;
 • - luierafval = kinderluiers, billendoekjes of incontinentieluiers. Absoluut géén ander afval want dan kunnen we het materiaal niet meer hergebruiken.

6. Kom ik aanmerking voor de Bijdrageregeling Medisch Afval?

Voor mensen die veel medisch afval hebben, biedt de gemeente Apeldoorn een tegemoetkoming in de kosten. Dit gaat via de Bijdrageregeling Medisch Afval. Het gaat om dit medisch afval: incontinentiemateriaal, materiaal dat gebruikt wordt door nierdialyse patiënten en/of stomamateriaal. Voor tegemoetkoming gelden voorwaarden. Klik op deze link voor meer informatie.

Let op: als u gebruik maakt van de ondergrondse luiercontainer, komt u voor incontinentiemateriaal niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. Gebruik van de luiercontainer is namelijk gratis.

7. Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding Afvalstoffenheffing?

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen? Kunt u moeilijk leven van uw inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden. Tribuut voert de regeling uit voor de gemeente Apeldoorn en kan uw vragen beantwoorden. Kijk voor alle informatie over de kwijtscheldingsregeling op https://www.tribuut.nl/Informatie/Kwijtschelding.