Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inkomensgrenzen RegelRecht en Tegemoetkoming wettelijk eigen risico

Mijn Apeldoorn

Bekijk hieronder de inkomensgrenzen die gelden voor de RegelRecht regeling en voor de Tegemoetkoming wettelijk eigen risico.

Normbedragen 2021

 

Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

Bedrag 110% Bedrag 120%
Alleenstaande(ouder) € 1.123,84 € 1.226,00
Gehuwden € 1.605,47 € 1.751,42

Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

Pensioengerechtigden

Bedrag 110% Bedrag 120%
Alleenstaande(ouder) € 1.249,79 € 1.363,40
Gehuwden € 1.693,67 € 1.847,64

Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

Normen 18, 19, 20 jarigen

Bedrag 110% Bedrag 120%
Zonder inwonende kinderen onder de 18 jaar
Alleenstaande € 277,44 € 302,66
Gehuwden (beiden 18,19,20 jaar) € 554,87 € 605,32
Gehuwden (één 18,19,20 jaar,
één 21 jaar)
€ 1.080,18 € 1.178,38
Met inwonende kinderen onder de 18 jaar
Alleenstaande € 277,44 € 302,66
Gehuwden (beiden 18,19,20 jaar) € 875,97 € 955,61
Gehuwden (één 18,19,20 jaar,
één 21 jaar)
€ 1.401,27 € 1.528,66

Norm verblijven in inrichting > 21 jaar

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting, dan betaalt u een eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) voor uw zorg en verblijf aan het CAK. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van uw situatie en de duur van uw verblijf. Als u in aanmerking wilt komen voor RegelRecht is het nodig dat wij uw inkomen weten dat overblijft als u de eigen bijdrage aan het CAK heeft betaald. Stel, u krijgt een Wajong-uitkering en u betaalt maandelijks een paar honderd euro aan eigen bijdrage. Het bedrag dat dan overblijft voor uw andere kosten, mag dan niet hoger zijn dan de normen verblijf in inrichting die u in de tabel hieronder ziet staan.

Bedrag 110% Bedrag 120%
Alleenstaande(ouder) € 391,38 € 426,96
Gehuwden € 632,93 € 690,47

Bewijsstukken

Het meesturen van bewijsstukken waaruit uw inkomen blijkt, is niet nodig. Wel gaan wij dit achteraf steekproefsgewijs controleren. Het kan zijn dat wij u dan alsnog om bewijsstukken van uw inkomen vragen.