Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ondersteuning inwonersinitiatieven

Als gemeente juichen we het toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn! Daarom bieden we op een aantal manieren ondersteuning voor het ontplooien van initiatieven. Zo kunt u via ‘Voor Apeldoorn’ geld, hulp en/of materialen inzamelen en hebben we een initiatievenmakelaar die de weg binnen onze organisatie kent en graag meedenkt bij het opzetten van een initiatief. Daarnaast hebben we de subsidieregeling voor inwonersinitiatieven.

Mijn Apeldoorn

Initiatievenmakelaar

Voor Apeldoorn

Subsidieregeling

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een initiatief voldoen aan enkele voorwaarden. Daarbij gaat het met name om eigen inzet en maatschappelijk draagvlak. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Meer mensen zijn enthousiast over uw initiatief, er is dus breed draagvlak voor uw idee
 • De aanvrager levert zelf, bijvoorbeeld in de vorm van tijd, een bijdrage aan het initiatief
 • Iedereen kan meedoen aan het initiatief
 • Het initiatief wordt niet al door anderen uitgevoerd in hetzelfde gebied waar u aan de slag wilt
 • De aanvrager zorgt, bijvoorbeeld met crowdfunding, voor cofinanciering
 • Het initiatief sluit aan bij het beleid dat ook in overleg met inwoners is opgesteld over het gebied waarin het initiatief zich afspeelt, de initiatievenmakelaar zal dit voor u toetsen
 • Er is nog niet eerder subsidie ontvangen voor het initiatief

Waar mag u het geld aan uitgeven?

We willen initiatieven graag financieel ondersteunen. Er zijn echter een aantal kosten die u niet in rekening mag brengen bij deze initiatievenregeling. Dit zijn:

 • Kosten voor eten en/of drinken, tenzij deze uitgaven nodig zijn om uitsluiting te voorkomen en/of het doel van het initiatief te bereiken
 • Structurele kosten voor huisvesting en beheer en onderhoud van onroerend goed
 • Uitgaven in de vorm van een financiële vrijwilligersvergoeding
 • Niet noodzakelijke of buitensporige kosten

Maximaal drie jaar

In de regeling is opgenomen dat de gemeente voor maximaal drie jaar subsidie verleent. Als er sprake is van een langere financieringsbehoefte dan vragen wij u op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen. De initiatievenmakelaar kan u daar eventueel over adviseren.

Aanvullende voorwaarden voor grotere initiatieven

Voor grotere initiatieven, waarvoor meer dan € 2.500 wordt aangevraagd, gelden enkele aanvullende voorwaarden. Bij deze initiatieven stelt de gemeente als voorwaarden dat:

 • Het initiatief draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners en/of aan de gezondheid van inwoners met een ondersteuningsbehoefte
 • Het initiatief is vernieuwend en aanvullend op het huidige aanbod

Recht om uit te dagen

Aanvragen

Subsidie vaststellen

Zie ook