Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Advies- en Meldpunt Verward Gedrag

Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 - 933 55 00. Wie belt, wordt door professionals voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. U kunt hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Mijn Apeldoorn

Meer informatie