Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Melding start / einde werkzaamheden

Heeft u reeds een omgevingsvergunning ontvangen voor de activiteit bouwen of toestemming gekregen om sloopwerkzaamheden uit te voeren?

Mijn Apeldoorn

Dan kunt u hieronder de datum van start of einde werkzaamheden melden. In de brief bij de omgevingsvergunning of toestemmingsbrief voor het slopen treft u de code en het nummer aan dat gevraagd wordt bij het invullen van het meldingsformulier.

Bij sloopwerkzaamheden bestaat er onderscheid tussen het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen en het indienen van een sloopmelding. Het is dus verstandig dit eerst te bepalen!

Een sloopmelding moet altijd vooraf ingediend worden. Het onderdeel slopen loopt thans via de OVIJ (Omgevingsdienst Veluwe IJssel); hier kunt u terecht voor vragen. Website: www.odveluweijssel.nl

Een omgevingsvergunning voor uw sloopwerkzaamheden, nadat dit eerst is bepaald, kunt u vervolgens vooraf aanvragen via www.omgevingsloket.nl

Privacy

De gemeente Apeldoorn respecteert de privacy van u als bezoeker van onze website en werkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor uw melding start / einde werkzaamheden en om u informatie te kunnen verstrekken.

Antwoordbevestiging

Na het digitaal doorgeven van uw melding, ontvangt u binnen enkele minuten een ontvangstbevestiging per e-mail. Voornoemde vindt alleen plaats als het e-mail adres wordt opgegeven.

De met een * gemerkte velden zijn verplichte invulvelden
Vul uw gegevens in en druk op 'Doorgeven melding'.
Wilt u de start of einde van de werkzaamheden melden? * Start     Einde
Code *
Nummer vergunning of ontvangstbevestiging *
Datum start of einde werkzaamheden *  (dd-mm-jjjj)
Straat en huisnummer *  
Postcode *  
Plaats *  
Bij sloopwerkzaamheden, naam uitvoerder sloop (indien niet de melder)
E-mailadres  
(Alleen invullen indien u een afschrift van deze melding wilt ontvangen.)