Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap. Het maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft. Bij natuurinclusieve landbouw gaat het erom de natuur enerzijds zomin mogelijk te belasten en anderzijds het bedrijf zo rendabel mogelijk te kunnen uitoefenen. Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, zowel vanuit de maatschappij als vanuit de markt.

Mijn Apeldoorn

Volg de training ‘Natuurinclusieve Landbouw: hoe werkt het vóór mijn bedrijf?

Veelgestelde vragen