Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zonnepark-initiatieven gestart in 2020

08-06-2021

Begin 2020 hebben verschillende initiatiefnemers een nieuw zonnepark-initiatief bij de gemeente aangemeld. Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken.

Mijn Apeldoorn

Helaas hebben de initiatieven vertraging opgelopen. Dit heeft verschillende oorzaken. Vanwege de coronacrisis gingen veel geplande inloopbijeenkomsten voor bewoners niet door. Later konden bewoners alsnog online of via keukentafelgesprekken betrokken worden bij het proces.

Begin 2021 zijn een aantal initiatieven stilgelegd door de gemeente. Sommige initiatieven lagen dicht bij elkaar. De gemeente wil voor deze initiatieven eerst een gebiedsvisie opstellen. Bij andere zonneparken is er een nadere verkenning nodig of en hoe de parken in te passen zijn in de natuur en het landschap.

Daarnaast is er vanuit de gemeente een nieuwe groeiambitie opgesteld. Daarom moet opnieuw gekeken worden of plekken waar initiatieven voor zijn ingediend mogelijk op een andere manier gebruikt kunnen worden. Ook de komst van de omgevingsvisie vraagt om een pas op de plaats. Er moet gekeken worden of de zonneparken in deze visie passen.

Nieuwe zonnepark-initiatieven

Hieronder staan alle initiatieven die zijn ingediend bij de gemeente, onderverdeeld in drie groepen.

Zonneparken die moeten wachten op de omgevingsvisie

 • TP Solar - Zonnepark Apeldoorn-Zuid
  Neem voor meer informatie contact op met TP Solar
   
 • BHM Solar – Zonnepark De Beemte
  Meer informatie op de website van BHM Solar

Zonneparken waarvoor een gebiedsvisie of nadere verkenning nodig is

 • TP Solar - Zonnepark Beemte Broekland
  Neem voor meer informatie contact op met TP Solar
   
 • Solar Fields - Zonnepark De Somp
  Meer informatie op de website van Solar Fields 
   
 • BHM Solar - Zonnepark Vaassenschebroek
  Meer informatie op de website van BHM Solar
   
 • Statkraft – Zonnepark Apeldoorn hoek A50/spoorweg (Woudhuizerweg)
  Meer informatie op de website van Statkraft 

Zonneparken die door kunnen met de voorbereiding voor vergunningverlening

 • Solar Century/Statkraft - Zonnepark Loenen
  Neem voor meer informatie contact op met Statkraft
   
 • Fam. Kraaij - Zonnepark Woudhuizermark
  Meer informatie op de website van Zonnepark Woudhuizermark 

Vervolg

De zonneparken zullen niet allemaal op hetzelfde moment door kunnen gaan. De parken waarbij gekeken moet worden of die in de omgevingsvisie passen, moeten wachten tot de omgevingsvisie is vastgesteld.

Zodra er meer bekend is over de gebiedsvisies en verkenningen voor de zonneparken, leest u dat op deze pagina.

Totdat de verkenningen zijn afgerond en de omgevingsvisie is vastgesteld worden er geen nieuwe zonnepark initiatieven gestart. Als u een nieuw initiatief heeft, vragen we u wel om ons te mailen via zonneparken@apeldoorn.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over de zonneparken of de procedures? Mail ons dan via zonneparken@apeldoorn.nl. Meer informatie leest u ook op onze webpagina.