Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bestemmingsplan

De gemeente heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Dit is nodig om een azc te kunnen realiseren. Het college besloot in het najaar van 2015 dat het COA op het GGNet-terrein een azc mag inrichten geschikt. Gestart wordt met 400, uitbreiding tot maximaal 600 asielzoekers is mogelijk op basis van monitoring.

Mijn Apeldoorn

Tot 18 januari was het mogelijk om middels een zienswijze te reageren op het bestemmingsplan. De gemeente neemt de zienswijzen mee in haar overweging bij het nemen van het daadwerkelijke besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een antwoord in de vorm van een zienswijzennota, waarin alle zienswijzen zijn beoordeeld en van een antwoord voorzien. Hierna wordt het ontwerp bestemmingsplan met de zienswijzennota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt wordt het behandeld in de Politieke Markt Apeldoorn. Tijdens deze vergadering is er de mogelijkheid om in te spreken.

In deze nieuwsbrief (pdf, 4 MB) leggen we uit wat een bestemmingsplan is.

Juni 2018

Vaststelling bestemmingsplan De Wellen Zuid (azc)